työelämän ja oppilaitoksen yhteinen brunssi

Työelämäyhteistyöbrunssi Hoikan Helmessä

Yksi TYRSKY-hankkeen keskeisimmistä tavoitteista on lisätä työelämän tietoisuutta ammatillisesta koulutuksesta ja yhteistyön mahdollisuuksista. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Työelämän rajapinta -verkosto järjesti marraskuun alussa työelämä – oppilaitos -yhteistyöbrunssin Sastamalan Karkussa. 

Paikalle tunnelmalliseen Hoikan Helmeen Riippisen järven rantamaisemiin saapui runsas joukko kauneudenhoitoalan toimijoita; alan yrittäjiä, opiskelijoita ja opetushenkilöstöä keskustelemaan ammatillisen koulutuksen ja työelämän välisestä yhteistyöstä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. 

Tilaisuuden keskeisimpiä teemoja olivat työpaikoilla tapahtuva oppiminen ja alan tulevaisuuden työelämätarpeet. Keskusteluissa esiin nousi työelämän ja oppilaitoksen sujuvan yhteistyön merkitys opiskelijan oppimisen ja kehittymisen tukena ja työpaikkojen tärkeä rooli opiskelijoiden ammatillisessa kasvussa ja osaamisen kehittymisessä.  

Opiskelijanäkökulmasta työelämässä tapahtuva oppiminen tarjoaa parhaillaan ammattiosaamisen lisääntymisen lisäksi mahdollisuuden ammatti-identiteetin kehittymiseen ja ammatillisen itseluottamuksen kasvuun. Usein myös opiskelumotivaatio kasvaa teoriatiedon linkittyessä käytäntöön.  

Avoimen yhteistyön tuloksena oppilaitos ja opettaja saavat puolestaan työelämältä tietoa alan sen hetkisistä osaamistarpeista ja työmenetelmistä opetuksen kehittämisen tueksi. Vastaavasti yhteistyö oppilaitoksen kanssa tarjoaa työelämälle ja alan yrityselämän toimijoille vaikuttamismahdollisuuden sekä tilaisuuden saada räätälöityä osaamista oman yrityksen tarpeisiin. 

Kaikille osapuolille yhteistyö kuitenkin tarjoaa tilaisuuden verkostoitua alan muiden toimijoiden kanssa. Saimmekin aamupäivän tilaisuuden aikana osallistujilta hyviä vinkkejä, kuinka työelämän ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä voidaan edelleen lisätä ja kehittää. 

Maittavan ja näyttävän brunssin lisäksi osallistujat saivat nauttia innostavista asiantuntijaluennoista. Mila Andersen luennoi kuulijoille aiheesta Menesty ja valmenna kauneudenhoitoalalla. Hän esitteli valmentavan johtajuuden periaatteita kuten kannustavaa, osallistavaa otetta, joka tukee luovuutta. Mila myös painotti puheessaan motivoinnin ja onnistumisen mahdollistamisen tärkeyttä. 

Varapuun perustaja, valmentaja Mikko Sjögren kertoi omassa puheenvuorossaan, Kuinka rahataidot liittyvät hyvinvointiin. Mikon värikästä ja inspiroivaa puhetta kuunneltiin kiinnostuneena ja innostuksen hymyt kasvoilla. Puheenvuorossaan Mikko totesi, että haluttujen tulosten saavuttamiseksi opitut tiedot ja (raha-) taidot on myös vietävä käytäntöön.  Inspiroivat puheenvuorot antoivat tilaisuuteen osallistujille rutkasti ajateltavaa ja energiaa syksyyn ja työelämä-oppilaitosyhteistyön kehittämiseen.

Anna-Kaisa Toveri, SASKY koulutuskuntayhtymä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *