Työelämän rajapinta -verkosto (yhdeksän ammatillisen koulutuksen järjestäjää) käsittelee tehtäviensä hoitamiseksi työelämäkumppaneiden ja muiden asiakkaiden tietoja. Kun asiakas lähettää yhteydenottolomakkeella tietonsa Työelämän rajapinta-verkostolle, tiedot siirtyvät sille yhdeksästä koulutuksen järjestäjästä, joka ottaa asiakkaan yhteydenoton hoitaakseen. Tiedot rekisteröidään tämän toimijan asiakasrekisteriin. Kunkin koulutuksen järjestäjä vastaa osaltaan henkilötietojen käsittelystä itsenäisenä rekisterinpitäjänä.

Kerätyt tiedot muodostavat EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukaisia henkilörekistereitä.

1. Rekisterit
Asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä
Kukin koulutuksen järjestäjä vastaa omasta asiakasrekisteristään.

Työelämän rajapinta -tietosuojayhteyshenkilön yhteystiedot:

Riika Kankaanpää
puh. 040 624 1139
etunimi.sukunimi@sasky.fi

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin henkilötietojen käsittelyperuste on suostumus. Henkilötietoja käytetään verkoston asiakassuhteiden hoitamiseen.

4. Tietosisältö
Rekistereissä käsitellään seuraavat henkilöryhmiä:
– henkilötiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Verkostotoimija voi siirtää henkilötietoja verkoston sisällä. Tietoja ei luovuteta verkoston ulkopuolelle.

6. Muut ksittelyyn liittyvät tiedot löytyvät kunkin itsenäisen rekisterinpitäjän (verkoston jäsenen) omilta www-sivustoilta.

Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastusoikeus
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja saada niistä kopiot itselleen. Tarkastuspyyntö osoitetaan kirjallisesti tietosuojavastaavalle, verkoston yhteyshenkilön yhteystiedot löytyvät alta ja tämä yhteyshenkilö välittää tiedot oikealle tietosuojavastaavalle. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella, jos pyyntö on monimutkainen tai henkilötietojen määrä on suuri. Tarkastusoikeus voidaan evätä vain poikkeustapauksessa. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa tarkistetaan ennen tietojen antamista.

Oikeus tiedon korjaamiseen tai poistamiseen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti.

Tieto voidaan korjata tai poistaa myös rekisteröidyn vaatimuksesta. Pyyntö tiedon korjaamiseen tai poistamiseen tehdään kirjallisesti tietosuojavastaavalle (yhteystiedot löytyvät alta). Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa tarkastetaan. Otathan huomioon, että emme voi poistaa sinua koskevia henkilötietoja, jos tietojesi käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen.

Rajoittamis- ja vastustamisoikeus
Jos tietosi joltain osin eivät pidä paikkaansa, sinulla on oikeus vaatia käsittelyn väliaikaista rajoittamista, kunnes Jos tietosi joltain osin eivät pidä paikkaansa, sinulla on oikeus vaatia käsittelyn väliaikaista rajoittamista, kunnes olemme varmistaneet tietojen paikkansapitävyyden. Aina kun tietojesi käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien tietojen käsittelyä. Tällöin emme saa enää käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos voimme perustellusti osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy. Syyn pitää olla riittävän painava syrjäyttääkseen rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet. Mikäli tarvitsemme tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, tietojen käsittelyä on sallittua jatkaa.

Valitusoikeus
Yllä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötietojesi käsittelystä Tietosuojavaltuutetulle (linkki avautuu uuteen välilehteen).
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki