TYRSKY

TYRSKY – Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä on ESR-rahoitteinen hanke, jonka toiminta-aika on 1.9.2020-31.8.2023.

Tämä Työelämänrajapinta-sivusto on toteutettu TYRSKY-hankkeessa. Hanke yhdistää yhdeksän pirkanmaalaista ammatillisen koulutuksen järjestäjää kehittämään yhteistä työelämäpalvelua.

Hankkeen tavoitteet ovat:

  • Lisätä työelämän tietoisuutta ammatillisen koulutuksen ja yhteistyön mahdollisuuksista
  • Yhdenmukaistaa opiskelijoiden polkuja kohti työelämää
  • Löytää uusia tapoja tukea jatkuvaa oppimista
  • Edistää opiskelijoiden työmarkkinavalmiuksia
  • Kehittää uudenlaisia tapoja kartuttaa ammatillista osaamista työelämäyhteistyössä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden näkökulmasta
  • Muodostaa pirkanmaalainen osaamisen kehittämisen ekosysteemi
TYRSKY Logo

TYRSKY-hankkeen yhteyshenkilöt