työelämän rajapinta -logo

Mistä on hyvät tyypit tehty? 

TYRSKY- ja TYKKY-hankkeiden työntekijät pirkanmaalaisista toisen asteen oppilaitoksista ovat tavanneet useita työelämän edustajia työelämäkäynneillä. Yhtenä keskustelunaiheena on ollut oppilaitosten ja työpaikkojen välinen yhteistyö. Ajatuksia on vaihdettu myös siitä, millaisia odotuksia työelämässä on ammatillisille oppilaitoksille. Kysymykseen “millaisia osaajia tarvitaan” yksi vastaus on toistunut: “Pitää olla hyvä tyyppi”.  

Millainen on hyvä tyyppi?  

Mikä on hyvän tyypin määritelmä? Vastaukseksi olemme tarkan ammattiosaamisen sijaan saaneet jotain aivan muuta. Hyvällä tyypillä on vastausten perusteella hyvät työelämätaidot. Ammatillisen osaamisen sijaan vastauksissa ovat korostuneet henkilökohtaiset ominaisuudet ja alalla tärkeiden toimintatapojen noudattaminen. Työelämästä kuultuja kommentteja ja Kirsi Kunnaksen lastenrunoa mukaillen: Mistä on hyvät tyypit tehty? Oma-aloitteisuudesta, motivaatiosta, työaikojen noudattamisesta. Sovituista asioista kiinnipitämisestä, aktiivisuudesta, hyvästä asenteesta. Niistä on hyvät tyypit tehty!  

Talous ja nuoret TAT on tehnyt työelämätaidoista oman määritelmänsä. Heidän mukaansa työelämätaidot jakautuvat kolmeen teemaan: sisäinen kasvu, toimintaympäristö haltuun ja toiminnan käynnistäminen. Näistä jokainen teema sisältää tärkeitä työelämätaitoja. Sisäinen kasvu koostuu itsetuntemuksesta, itsensä johtamisesta ja jatkuvasta oppimisesta. Toimintaympäristön osalta työelämätaitoihin kuuluvat TATin mukaan aloitteellisuus, yhteistyö sekä resilienssi, joka tarkoittaa sopeutuvaa asennetta muutosten edessä. Toiminnan käynnistäminen koostuu innovoinnista, vastuullisuudesta ja ongelmanratkaisutaidoista. (Lähde: Tulevaisuuden työelämätaidot 2.0 – TAT

“Kirja antaa tietoa – elämä ymmärrystä” 

Jokainen voi varmasti allekirjoittaa TATin määritelmän tärkeistä työelämätaidoista. Listaa lukiessa tuntuu, että ammattiin valmistuvilta nuorilta odotetaan isoja asioita: itsensä johtamista, mukautuvaa ja sopeutuvaa asennetta muutostilanteissa ja innovointia. Näissä ominaisuuksissa on oppimista meille kaikille. Nuoret, ammattiin opiskelevat ja valmistuvat tarvitsevat vielä kärsivällisyyttä, ohjausta ja aikaa työelämätaitojen oppimiseen. Mikä onkaan parempi paikka oppia asioita kuin työelämä!  

Pirkanmaalta valmistuu hyviä tyyppejä!  

“Hyvä tyyppi -koulutusalaa” ei vielä ole, jokaiselle alalle on oma hyvä tyyppinsä. Koulutamme runsaasti osaavia “hyviä tyyppejä” tulevaisuuden työelämään. Hyviä tyyppejä rakennusalalle, hyviä tyyppejä hiusalalle, hyviä tyyppejä matkailu- ja ravintola-alalle. Heistä ja lukuisten muiden alojen hyvistä tyypeistä käymme mielellämme keskustelemassa työelämän edustajien kanssa! 

Reetta Ersfolk, TYKKY-hanke, Kiipulan ammattiopisto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *