tykky-hankkeen logo

Laadukkaalla työpaikkaohjauksella varmistetaan tulevaisuuden tekijöiden ammattitaito

TYKKY-hankkeessa kehitettiin työpaikkaohjausta opiskelijalähtöisesti, tukea tarvitsevan opiskelijan näkökulmasta. Hankkeen toimilla helpotettiin opiskelijan siirtymää työelämään. Kehittämistyössä kirkastui, että koulutamme tällä hetkellä tulevaisuuden työpaikkaohjaajia. On tärkeää, että jo opintojen aikana opiskelijat saavat valmiuksia toimia tulevaisuudessa työpaikkaohjaajina sekä ymmärtävät työpaikkaohjaajan roolin arvon ja merkityksen. Työelämänrajapinnan työpaikkaohjauksen sivulta saat tietoa ja työkaluja työpaikkaohjaukseen, työelämätaitojen kehittämiseen, erityisen tuen materiaalia, sekä voit katsoa ja kuunnella onnistumis- ja asiakastarinoita aiheesta.

Koulutuksen järjestäjien tarjoama ohjausosaamisen kehittäminen on työelämässä opiskelijoita ohjaaville työpaikkaohjaajille ensiarvoisen tärkeää. Koulutuksen järjestäjät tuottavat osaamista työpaikkaohjaukseen esimerkiksi seuraavin tavoin: Jalkautumalla työpaikoille tapaamaan työpaikkaohjaajia ja opiskelijoita, tarjoamalla työpaikkaohjauskoulutusta niin lähi- kuin etäkoulutuksena, järjestämällä työpaikkaohjaajille tapahtumia ja verkostoitumistilaisuuksia sekä tuottamalla ohjausta tukevia materiaaleja.

”Työpaikkaohjaukselle pitäisi antaa parempi arvo. Osaamista tulisi korostaa ja tehdä osaamisen hankkimisesta arvostettua.”

Kehittämämme Perehtynyt työpaikkaohjaaja -osaamismerkki on yksi tapa kehittää ja osoittaa ohjausosaamista. Digitaalisen osaamismerkin kehittämisen taustalla on ollut ajatus tarjota vaihtoehtoinen tapa työpaikkaohjaajille lisätä omaa osaamista tarvittavin osin. Osaamismerkki on osoitus riittävästä työpaikkaohjausosaamisesta.

Työelämän edustajat korostavat työelämätaitojen merkitystä keskustelussa hyvästä tulevaisuuden työntekijästä. Haluamme nostaa esille, että työelämätaidot ovat yhteinen asia, joita opitaan ja toteutetaan niin oppilaitoksissa kuin työpaikoillakin. Näitä taitoja voidaan vahvistaa esimerkiksi hankkeessa tehtyjen osaamismerkkien ja pelien avulla.

Tapoja toteuttaa työpaikkaohjauskoulutusta tulee kehittää edelleen. Koulutuksenjärjestäjien tuleekin käydä jatkuvaa vuoropuhelua työelämän edustajien kanssa, jotta tarpeet tulevat kuulluiksi. 

Taija Ahonen, projektipäällikkö, SASKY koulutuskuntayhtymä

TYKKY-hankkeessa ovat mukana SASKY koulutuskuntayhtymä (koordinaattori), Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Varalan Urheiluopisto, Kiipulan ammattiopisto, Aitoon koulutuskeskus, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu sekä Tampereen ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto ESR. Hankeaika 1.9.2021-31.8.2023.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *