henkilöitä pöydän ääressä

Mentoroinnilla kohti monimuotoista työelämää

Työpajat mentorointimallin työstämisen tapana

Työntekijöiden erilainen osaaminen rikastuttaa ja luo mahdollisuuksia onnistua, kehittyä ja kehittää. Rekrytoimalla erilaisista taustoista tulevia ja työkyvyltään erilaisia työntekijöitä, edistämme työelämän monimuotoisuutta. Suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän monimuotoisuus ja syrjimättömyys vaikuttaa täällä olevien maahan muuttaneiden työllistymiseen sekä Suomen houkuttelevuuteen osaavan työvoiman, kansainvälisten opiskelijoiden ja investointien kohdemaana.

Vikkelästi töihin -hankkeessa (ESR) edistetään maahanmuuttaneiden integroitumista suomalaiseen työelämään sotealalle. Hankkeessa tuotetaan mentorointiopas ja -malli ja näitä valmisteltiin työpajoilla. Mukana prosessissa on asiantuntijoita niin Tampereen kaupungilta, hoivakodeista, oppilaitoksista kuin muista maahanmuuttaneiden kanssa työskentelevistä organisaatioista. Yhteiskehittämiseen osallistui myös maahanmuuttajataustaisia sotealan ammattilaisia ja alaa opiskelevia. Mallia ja mentorointiopasta on tehty maahanmuuttajien, sosiaali- ja terveydenhuollon esihenkilöiden ja rekrytoinnista vastaavien sekä Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen käyttöön tukemaan maahanmuuttajien työharjoittelun ja työntekemisen käynnistymistä, ohjausta sekä rekrytointia. Opas ja malli valmistuvat syksyllä.

Teemat työpajoihin saatiin haastattelemalla hoivaorganisaatioiden johtavassa asemassa olevia henkilöitä. Kehittyvän kieleen, perehdyttämiseen, johtamiseen ja rekrytointiin liittyvä keskustelu oli monisyistä.

Pajoihin osallistuneet ihmiset olivat paljolti samoja eli heidät saatiin sitoutettua toimintaan. Työpajoissa eri tahot saatiin edistämään yhdessä maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja sijoittumista sosiaali- ja terveysalan työtehtäviin.

Työpajojen yhteiskehittämiseen osallistuneet asiantuntijat olivat keskeisessä roolissa hankkeessa myös kehitetyssä kielituen mallissa. Riittävä kielitaito ja tarve sen kehittymisen tukemiseen nousivat vahvasti esille keskusteluissa. Maahanmuuttaneiden kanssa työskentelevät asiantuntijat vahvistivat verkostossa syntyneen ajatuksen, että kielen tuelle ja työkalulle on tarvetta. Kielituen malli on keskeinen työkalu niin opiskelijalle kuin työyhteisölle silloin, kun tuetaan maahanmuuttaneiden suomalaiseen työelämään integroitumista sotealalla. Kielituen malli ja siihen kehitetyt muistilistat tukevat suomen kielen ja ammattisanaston kehittymistä. Kielituen malli valmistuu syksyn aikana.

Prosessimainen työskentely toimi palautteiden mukaan hyvin ja valittujen menetelmien avulla saatiin aikaan rikasta keskustelua. Syntyneet kontaktit osallistuneiden kesken ovat myös arvokkaita.

Osallistujat veivät työpajoissa esille tullutta tietoa, havaintoja ja oivalluksia omiin organisaatioihinsa.

Taija Ahonen, SASKY koulutuskuntayhtymä, Vikkelästi töihin -hanke (ESR), toteutusaika 11/21-12/23

Hanketta toteuttavat TAMK, Spring House Oy ja SASKY koulutuskuntayhtymä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *