Työvoimakoulutukset

Työvoimakoulutukset rekrytointi- ja muutostilanteisiin

Työvoimakoulutus on aikuisille (oppivelvollisuuden suorittaneille yli 20-vuotiaille) työttömille tai työttömyysuhan alaisille suunnattu koulutus. Opiskelijat valitaan koulutukseen alalle soveltuvien taitojensa, ominaisuuksiensa ja terveydellisen tilansa perusteella. Työvoimakoulutus voi kestää maksimissaan 18 kuukautta riippuen työvoimakoulutuksen muodosta. Työvoimakoulutukseen liittyy työelämässä oppimista, joka on työnantajalle maksutonta. 

Yhteishankintakoulutuksena toteutettu työvoimakoulutus on yrityksille räätälöityä koulutusta, jossa työnantaja osallistuu koulutuksen kokonaiskustannuksiin 30 – 50 % osuudella. Yhteishankintakoulutuksen rahoittaa osittain paikallinen ELY-keskus. Toteutus suunnitellaan yhteistyössä yrityksen, työ- ja elinkeinopalvelujen sekä oppilaitoksen kanssa. Yhteishankintakoulutus kestää noin 3 – 9 kuukautta. Yhteishankintakoulutuksella voi rekrytoida uutta henkilökuntaa tai kouluttaa nykyistä henkilöstöä yrityksen toiminnan tai sen käyttämän teknologian muuttuessa. Täsmäkoulutuksella voidaan päivittää yrittäjän omaa tai työntekijöiden osaamista uusien vaatimusten tasalle. 

Jos olet kiinnostunut työvoimakoulutuksista, ota yhteyttä oppilaitokseen tai TE-palveluihin. Voit myös ottaa yhteyttä Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiin tyoelamanrajapinta.fi-sivujen yhteydenottolomakkeen kautta.