Työpaikkaohjauksen Tuki

Työpaikkaohjauksen tuki

Työelämässä tapahtuva oppiminen ja ohjaus

Ammatilliseen koulutukseen kuuluu vahvasti käytännön työtehtävissä tapahtuva oppiminen. Osa  ammattitaitovaatimuksista opitaan työssä ja tutkinnon mukainen osaaminen osoitetaan ja arvioidaan aidoissa työtehtävissä. 

Työelämässä tapahtuva oppiminen lisää koulutuksen työelämävastaavuutta ja opiskelijan tietoja työelämästä sekä helpottaa siirtymää koulutuksesta työmarkkinoille. Työelämässä oppimisen kautta työnantaja saa ammattitaitoista  työvoimaa yrityksen tarpeisiin.  

Työnantaja nimeää työpaikalta henkilön opiskelijan työpaikkaohjaajaksi. Työpaikkaohjaaja on oman alansa ammattilainen, joka tuntee hyvin työpaikan toiminnan ja työkäytännöt.  

Työpaikkaohjaajan tehtäviin kuuluvat työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelu, ohjaus ja arviointi yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa. Työpaikkaohjaajan rooli on keskeinen opiskelijan perehdyttämisessä ja työelämästä syntyvän mielikuvan muodostumisessa. Ohjaukseen saa tukea oppilaitoksesta ja työpaikkaohjaaja voi halutessaan osallistua työpaikkaohjaajavalmennukseen.  

Hyvä infopaketti työpaikkaohjaukseen löytyy osoitteesta Ohjaan.fi

Työpaikkaohjausasioista voit kysellä myös suoraan oppilaitoksesta tai Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä tyoelamanrajapinta.fi-sivuston yhteydenottolomakkeen kautta.