Oppisopimus

Oppisopimus

Oppisopimuksella voi kouluttautua jopa 160 tutkintoon

Oppisopimus on hyvä keino rekrytoida työpaikalle uusia osaajia tai kouluttaa nykyistä henkilöstöä. Oppisopimus sopii myös yrittäjälle itselleen. Myös koulutussopimusjaksolta on helppo siirtyä joustavasti tekemään oppisopimusta samassa työpaikassa, mikäli opiskelija ja työpaikka näin haluavat.

Oppisopimuksessa opiskelusta suurin osa tapahtuu työpaikalla aidoissa työtehtävissä. Lisäksi opiskelija voi suorittaa oppilaitoksessa opintoja, jotka tukevat käytännön osaamista. 

Oppisopimusopiskelijan tukena työpaikalla on työnantajan valitsema työpaikkaohjaaja, joka ohjaa ja arvioi opiskelijaa työpaikalla. Oppilaitos tukee työpaikkaohjaajaa ohjaustehtävässä.

Oppisopimuksen voi solmia työntekijän kanssa, jolla on joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Työntekijän viikkotyöajan on oltava vähintään 25 tuntia. Oppisopimusopiskelijalle maksetaan TES:in mukaista palkkaa. 

Työnantajalle ei tule työntekijän kouluttamisesta oppisopimuksella muita suoria kuluja palkkakulujen lisäksi. Työnantajan on mahdollista joissain tapauksissa saada koulutuskorvausta oppisopimuksen ajalta. Lisäksi työttömän työnhakijan palkkaamiseen oppisopimuksella voi saada palkkatukea. 

Oppisopimuksella voi kouluttautua yli 160 tutkintoon! 

Lisätietoja oppisopimuksesta kiinnostuneelle löytyy osoitteesta oppisopimus.fi. Pirkanmaalaisiin ammatillisen koulutuksen järjestäjiin voi myös olla yhteydessä tyoelamanrajapinta.fi-sivuston yhteydenottolomakkeen kautta.