Kausi- ja Kesätyöt

Opiskelijoista kausi- ja kesätyöntekijöitä

Kausitöihin apua opiskelijoista

Erilaiset sesongit rytmittävät työn tekemistä ja tällöin kausittainen apu saattaa olla tarpeen. Kausityöntekijöiden palkkaaminen on tapa saada apukäsiä kiireiseen loma-aikaan ja tapa varmistaa tulevaisuudessa osaavien työntekijöiden saatavuus.   

Esimerkiksi kesätyöjakson ajalle on mahdollista tehdä myös oppisopimus, jolloin opiskelija suorittaa työpaikalla tutkinnon osan tai osia. Kesäoppisopimus auttaa opiskelijaa valmistumaan nopeammin työelämään. Oppisopimukseen vaaditaan vähintään 25 tunnin viikottainen työaika, TES:n mukainen palkka ja nimetty työpaikkaohjaaja.   

Kausi- ja kesätyöpaikoista kannattaa ilmoittaa ammatillisissa oppilaitoksissa tai ottaa yhteyttä Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiin tyoelamanrajapinta.fi-sivuston yhteydenottolomakkeen kautta. 

Työllistä kesäksi, kouluta samalla

  • Uusi työntekijä voi olla apuna joko varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn tai kiireisessä muutaman viikon sesongissa.
  • Kesäavusta on mahdollista kasvattaa pidempiaikainen luottotyöntekijä. Ammatillisissa opinnoissa olevan opinnot edistyvät tehokkaammin ja hän valmistuu nopeammin työelämään.