Räätälöidyt Koulutukset

Räätälöity ammatillinen koulutus apuna osaamistarpeisiin

Ammatillinen koulutus haluaa palvella työelämän tarpeita joustavasti. Koulutuksen järjestäjien on mahdollista räätälöidä koulutuksia yritysten toiveiden mukaisesti esimerkiksi yhdistämällä eri tutkinnon osia koulutuksiin tai järjestämällä nopeita, lyhyempiä täsmäkoulutuksia.

Räätälöityjen koulutusten tarkoituksena on auttaa työelämää saamaan osaavaa työvoimaa. Tämä tapahtuu joko rekrytoimalla ja kouluttamalla uusia työntekijöitä tai hankkimalla jo yrityksessä oleville työntekijöilleen lisäkoulutusta. Ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet ovat laajat ja koulutuksen järjestäjien yhteistyö vahvistaa näitä mahdollisuuksia. Koulutuksiin on tarjolla myös erilaisia tukimahdollisuuksia, jotka kannattaa selvittää yhdessä oppilaitoksen kanssa koulutusta suunnitellessa.

Kun olet kiinnostunut räätälöidyistä koulutuksista, ole yhteydessä suoraan oppilaitokseen tai Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiin tyoelamanrajapinta-sivujen yhteydenottolomakkeen kautta.