Opiskelijoita oppitunnilla

Taloudelliset tuet työnantajalle

Työnantajan on mahdollista saada taloudellista tukea uuden työntekijän palkkaamiseen sekä työntekijän koulutukseen. Tuen saamisen edellytysten selvittelyyn sekä tukien hakemiseen menee aina jonkin verran aikaa, joten asiassa kannattaa olla liikkeellä ajoissa ja jo ennen työntekijän palkkaamista.

Yksi esimerkki rekrytoinnin yhteydessä myönnettävästä koulutukseen liittyvästä tuesta on palkkatuki oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimuskoulutukseen palkkatukea voidaan myöntää koko koulutuksen ajaksi.
Jos palkkatuen määrä perustuu työttömyyden kestoon, sen määrä on enintään 30 %, 40% tai 50 % palkkauskustannuksista ja palkkatuettu jakso on enintään 12 kuukautta. Koulutuksen loppuajan tuki on enintään 30 % palkkauskustannuksista.
Jos tuki myönnetään työttömän vamman tai sairauden perusteella palkkatuen määrä on 50 % palkkauskustannuksista ja palkkatuettu jakso kestää koko koulutuksen ajan.
Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle palkkatuki oppisopimuskoulutukseen myönnetään de minimis -tukena. Tuen saamisen edellytykset kannattaa aina tarkistaa oman paikkakunnan TE-toimistosta.

Osatyökykyisen henkilön työntekoa voidaan myös edistää työolosuhteiden järjestelytuella. Jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää esimerkiksi uusia työvälineitä, kalusteita tai apua työssä toiselta työntekijältä, TE-toimisto voi myöntää tukea näihin muutoksiin. Tukea maksetaan enintään 4 000 €, ja sitä on haettava kuukauden kuluessa muutosten tai hankinnan tekemisestä. Tukea voidaan myöntää tarvittaessa myös ennakkoon.

Lisätietoja tuista voi kysyä TE-toimistosta sekä myös pirkanmaalaisilta ammatillisilta oppilaitoksilta Työelämän rajapinta-sivuston yhteydenottolomakkeen kautta.