Koulutussopimus

Koulutussopimus – harjoittelija työpaikalle

Koulutussopimus vahvistaa opiskelijan osaamista

Koulutussopimuksella hankitaan ja vahvistetaan osaamista työpaikalla opiskelijana (entinen työssäoppiminen). Työpaikalle nimetään työpaikkaohjaaja, joka vastaa yhdessä opettajan kanssa opiskelijan oppimisen ohjaamisesta ja osaamisen arvioinnista (näyttö) yhdessä opettajan kanssa.   

Koulutussopimuksesta tehdään kirjallinen sopimus koulutuksenjärjestäjän ja työpaikan välille. Sopimuksen pohjana käytetään opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämisen suunnitelmaa (HOKS). Sopimuksessa sovitaan opiskelijan työtehtävistä. 

Koulutussopimus voidaan tehdä tutkinnon osa tai pienempi osa kerrallaan. Se voi sisältää tarvittaessa myös useampia tutkinnon osia. Koulutussopimuksen tuntimäärä sovitaan yksilöllisesti. 

Opiskelija ei ole koulutussopimuksen aikana työsuhteessa työpaikkaan, eikä hänelle makseta palkkaa. Koulutussopimuksen jälkeen opintoja voi jatkaa joustavasti esimerkiksi oppisopimuksella. Koulutussopimus- ja oppisopimusjaksoja voi joustavasti vaihdella opiskelijan ja työnantajan tarpeiden mukaisesti. 

Koulutussopimuksesta kiinnostunut työpaikka voi olla yhteydessä suoraan oppilaitokseen tai Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiin tyoelamanrajapinta.fi-sivuston yhteydenottolomakkeen kautta.