TYÖELÄMÄTAIDOT

Punainen ratas logo

Työelämän edustajat korostavat työelämätaitojen merkitystä keskustelussa hyvästä tulevaisuuden työntekijästä. On tärkeää, että ammatillisen osaamisen lisäksi opiskelijan työelämätaitojen kehittymistä tuetaan niin oppilaitoksissa kuin työpaikoilla. Kokemukset työelämässä kasvattavat tarvittavia työelämätaitoja.

Ammatillisten oppilaitosten henkilöstö tukee opiskelijoita työelämätaitojen noudattamisessa omalla esimerkillään. Tärkeää on pitää kiinni esimerkiksi aikataulujen noudattamisesta ja tilannekohtaisesta käyttäytymisestä. Uudet tilanteet luonnollisesti jännittävät opiskelijaa ja siksi työpaikkaohjaajan ja työyhteisön tuki, kannustus ja ohjaus työelämätaidoissa on ensiarvoisen tärkeää.

Videolla Kiipulan ammattiopiston opiskelijat kertovat työelämätaitojen merkityksestä työelämässä.

TYKKY-hankkeen aikana kehitettiin työelämätaitoja tukeva työelämässä toimimisen tutkinnonosaan liittyvä oppimismateriaali ja osaamismerkki. Tutustu materiaaliin, osaamismerkkiin ja työelämäntaitojen pelillistämisvinkkeihin alla olevasta Thinglink-kuvasta.

TYKKY hankkeen logot