kaksi naista pöydän äärellä suunnittelupalaverissa

Muotoilemme Työelämän rajapinta -palvelua yhdessä asiakkaiden kanssa

”Ai, tämmöinen yhden luukun palvelu on jo olemassa. Ihan mahtavaa!”

Yhdeksän pirkanmaalaista koulutuksen järjestäjää ovat rakentaneet verkostona yhteistä Työelämän rajapinta -palvelua. Kehittämiskumppanimme Kolmas Persoona Oy:n fasilitoi keväällä 2023 kolme työpajaa, johon kutsuimme mukaan yritysten ja työelämän edustajia. Pajoissa kuuntelemme tarkalla korvalla asiakkaiden ääntä ja työelämän tarpeita.


Työelämäasiakkaat ihastuivat www.tyoelamanrajapinta.fi -sivuston yhteydenottolomakkeeseen. Se koettiin helppokäyttöiseksi ja sopivasti – mutta ei liikaa – ohjaavaksi.

”Ai, tämmöinen yhden luukun palvelu on jo olemassa. Ihan mahtavaa!”
”Kolmas Persoona rakensi kyllä tarkasti strukturoidun palvelumuotoilu työpajan. Fiilis pysyi silti hyvänä ja energisenä koko ajan. Kiitos, innolla tulen mukaan taas ensi kerralla!”


Seuraava palvelumuotoilupaja työelämän asiakkaiden kanssa on 15.3.2023. Tällöin aiheena on Asiakkaiden palaute kehitetystä yhteistyömallista.

WIN-WIN -ratkaisut oppilaitosyhteistyönä


Tyrsky-verkostossa muotoilemme sisäiset palvelupolkujamme vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin. Vahva pirkanmaalainen oppilaitosyhteistyö hyödyttää meitä kaikkia. Yhteinen tahtotila on avain yhteistyöhön, josta hyötyvät kaikki osapuolet.
Työpajoissa tarkastelimme palvelupolkua arjen kumppanuuden, kehittävän kumppanuuden ja strategisen kumppanuuden näkökulmista.

”Hyvä, että saimme ideoitua ratkaisuja rekrytointiongelmiimme.”
”Tavoite on, että oppilaitoksessa perehdytetään työelämän pelisääntöihin ja töissä töihin.”
”Harjoittelijoista rekrytoimme hyvät tyypit palkkalistoillemme. Omia työntekijöitämme lisäkoulutamme sitten oppisopimuksella.”

Hyviä käytännön kokemuksia kuulimme mm. VAAOn luotsaamasta alueellisesta kone- ja tuotantotekniikan klusterista. Tämäntyyppisiä alueellisia, koulutusalakohtaisia, yhteistyöhön perustuvia Työelämän rajapinta -klustereita hahmoteltiin myös muille koulutusaloille.

Yhteiskehittämisen lopputuloksena on odotettavissa sekä asiakkaan polun visuaalinen kuvaus, että siihen liittyvien – oppilaitosten välisten – sisäisten prosessien sekä ekosysteemin mallinnus.
Vielä ehdit liittyä mukaan määrittelemään tulevaisuuden yhteistyömalleja työelämän ja pirkanmaalaisten ammatillisten oppilaitosten kesken? (sovi mukaan tulostasi paivi.kalliokoski@tampere.fi)


Seuraavat työpajamme aiheen tiimoilta ovat:
• Työelämäedustajille 15.3. klo 9-11.30 Yhteistyömallin testaus ja kommentointi
• TYRSKY-verkostolle ja oppilaitosten asiantuntijoille: 15.3. klo 12.30-15 Sisäisten palveluprosessien viimeistely

Työelämän rajapinnassa ovat mukana ammatillisen koulutuksen järjestäjät: AhlmanEdu, Aitoon koulutuskeskus, Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto, SASKY koulutuskuntayhtymä, Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Valkeakosken ammattiopisto VAAO ja Varalan urheiluopisto.


Teksti: Satu Drufva ja Virpi Maakanen
Kuva: Satu Drufva