Kättely

Kehittämishankkeiden laaja-alainen työ opiskelijoiden hyväksi

Maailmaan mahtuu hankkeita joka lähtöön – niin myös oppilaitosmaailmaan. Opetusta tuotetaan eri opetusasteilla, joten mikä onkaan parempi ympäristö kehittää toimintaa. 

Suomessa on oppivelvollisuus, joka tulee tänä vuonna laajenemaan. Tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Nivelvaiheita on useita, kun opiskelija liikkuu koulutuspolulla eteenpäin kohti seuraavia etappeja. Se miten siirtymät ja tiedon kulku siirtymien aikana toimii, on oma haasteensa.

Muun muassa tähän haasteeseen on tartuttu TASSU-hankkeessa, joka käynnistyi alkuvuodesta 2021. Hankkeessa käsitellään nivelvaiheiden kehittämistä, johon kuuluu siirtymät eri opetusasteilta seuraaville. Tavoitteena on kehittää hakeutumista, uraohjausta, jatko-opintojen ohjausta, erityisen tuen tarpeen opiskelijoiden huomioimista, osaamisen tunnistamista ja sanoittamista unohtamatta. 

Hankkeessa kehitetään myös opintojen aikaista ohjausta sekä jatko-ohjauksen valtakunnallisia toimintamalleja ja prosesseja. Näissä paneudutaan opinto-ohjauksen kehittämiseen, HOKS-prosesseihin, ohjaajien osaamiseen, digitaalisten välineiden ja palveluiden kehittämiseen sekä ohjaustietoisuuden taitoihin ja opetushenkilöstön ohjausosaamisen mallin kehittämiseen.

Tavoitteenahan on, että opiskelija saa kouluttautumismatkallaan parhaat mahdolliset eväät työelämään siirtymistä varten. Sitä tukee muun muassa kaikki yllä mainittu työ, jota ohjaus- ja opetushenkilöstö opiskelijan matkalla tekee. Tämän vuoksi on tärkeää, että näitä prosesseja kehitetään mahdollisimman toimiviksi niin opiskelijaa kuin myös oppilaitosten henkilöstöä ajatellen.

Yhteistyössä on voimaa

Isojen asioiden kehittäminen yksin olisi todella raskasta ja työlästä. Tästä syystä hankeverkostot ovat erittäin tärkeitä kokonaisuuksia hankkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Verkostoihin voi kuulua monia eri osapuolia, esimerkiksi osatoteuttajia, yhteistyökumppaneita, yrityksiä ja muita hankkeita. Yhteistyössä ja yhdessä kehittämisessä on voimaa, kun asioita mietitään, ideoidaan ja suunnitellaan yhdessä.

Kuten alussa mainitsin, maailmaan mahtuu hankkeita joka lähtöön ja niitä on tehty ja toteutettu jo vähintään kymmenien vuosien ajan. Usein hankkeet liittyvät jollain lailla toisiinsa tai niillä on jonkin verran yhtymäpintaa. Tämä kannattaa ehdottomasti hyödyntää ja benchmarkata aiemmin toimineita hankkeita ja niiden tuloksia. Omassa organisaatiossa tai osatoteuttajan organisaatiossa on melko varmasti aiemmin toteutettu hanke tai hankkeita, joissa on materiaalia mitä omassa hankkeessa voi hyödyntää.

Yhtenä mahdollisuutena on tehdä yhteistyötä toisen samaan aikaan käynnissä olevan hankkeen kanssa. Mikäli hankkeilla on samansuuntaisia tavoitteita ja toiminnan muotoja, kannattaa ehdottomasti tehdä yhteistyötä. Näin asiantuntijaverkosto laajenee ja hyviä käytäntöjä päästään hyödyntämään puolin ja toisin. Tästä hyvänä esimerkkinä on TYRSKY- ja TASSU-hankkeiden suunnitelma hyödyntää verkostojen osaamista molempia hankkeita ajatellen. Moniammatillinen ja -alainen yhteistyö luo hyvän pohjan onnistuneelle tekemiselle.      

Osaavat luovat maailmoja yhdessä tehden.”

Sanna Nylund hankekoordinaattori, SASKY koulutuskuntayhtymä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *