Pinkki ratas logo

Opiskelijan ohjaaminen työpaikalla vaatii monien asioiden huomioimista. Ohjaamiseen vaikuttavat opiskelijan yksilölliset tarpeet sekä hänen ja työpaikkaohjaajan välinen vuorovaikutus. Onnistuneen työpaikkaohjauksen tuloksena kumpikin oppii uutta ja kehittyy työelämäosaajana. 

TYKKY-hankkeessa on koostettu ammatillisten oppilaitosten kokemuksia työpaikkaohjauksesta. Olemme myös kehittäneet työpaikkaohjauksen hyviä käytänteitä edelleen. Sivun materiaaleista voit saada vinkkejä työpaikalla tapahtuvaan ohjaukseen.

Alla oleville sivuille olemme koonneet työpaikkaohjauksen hyviä käytänteitä. Voit tutustua esimerkiksi siihen, millaisia pilotteja TYKKY-hankkeessa toimineet oppilaitokset ovat tehneet. Sen lisäksi pääset kuulemaan opiskelijoiden ajatuksia työpaikkaohjauksesta.