Opiskelijalähtöinen työpaikkaohjaus

Pinkki ratas logo

Opiskelijan ohjaaminen työpaikalla vaatii monien asioiden huomioimista. Ohjaamiseen vaikuttavat opiskelijan yksilölliset tarpeet sekä hänen ja työpaikkaohjaajan välinen vuorovaikutus. Onnistuneen työpaikkaohjauksen tuloksena kumpikin oppii uutta ja kehittyy työelämäosaajana. 

TYKKY-hankkeessa on kehitetty malli opiskelijalähtöisestä työpaikkaohjauksesta. Sivulta saat lisätietoa työpaikalla tapahtuvasta ohjauksesta.

Oheisesta Thinglinkistä pääset tutustumaan siihen, miten koulutamme tulevaisuuden työpaikkaohjaajia laadukkaasti!  Kaiken perustana on yhdessä opiskelijan kanssa laadittu henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Laadukas työpaikkaohjaus koostuu ymmärryksestä työpaikkaohjauksen merkityksestä, yhteistyöstä työpaikkojen kanssa, digitaalisuuden ja työelämätaitojen hyödyntämisestä oppimisen ja yhteistyön tukena. Laadukkaassa työpaikkaohjauksessa tulee ottaa huomioon työyhteisössä toimivien mahdolliset tuen tarpeet sekä tukea ja ohjata yksilöllisesti.

Hankkeen aikana kokeiltiin uusia toimintamalleja työpaikkaohjauksen kehittämiseksi. Kokeilut on kuvattu opiskelijalähtöisen työpaikkaohjauksen mallissa.

Klikkaa kuvan alla olevasta Thinglink-painikkeesta, niin saat kuvan koko näytön suuruiseksi.

TYKKY hankkeen logot