Vihreä ratas 2

Työyhteisön ja työpaikkaohjaajan on hyvä perehtyä työpaikalla järjestettävän koulutuksen muotoihin. Niitä ovat koulutussopimus ja oppisopimus. Tutustut myös näiden eroihin ja lainsäädännön vaatimuksiin työpaikkaohjaajan näkökulmasta.

Tutustu alla oleviin materiaaleihin, joista löydät tietoa.

Materiaaleihin tutustumisen jälkeen voit halutessasi tehdä osaamismerkin ”Työpaikalla järjestettävän koulutuksen muodot”. Osaamismerkki on osoitus siitä, että hallitset kyseisen aihealueen tiedon.  

TYKKY hankkeen logot