Työelämän edustajat korostavat työelämätaitojen merkitystä keskustelussa siitä, millainen on hyvä tulevaisuuden työntekijä. Työelämän edustajat kokevat, että työn tekemistä tukevat taidot osataan työpaikalle mentäessä. Ammatillisen osaamisen nähdään kehittyvän ajan kanssa ja sitä ollaan valmiita myös opettamaan niin opiskelijoille kuin uusille työntekijöille. 

 

Saara Kankainen kirjoittaa tulevaisuuden työelämätaidoista blogikirjoituksessaan Helsingin yliopiston sivuilla. Hän kytkee tarvittavat tulevaisuudessa tarvittavat työelämätaidot megatrendeihin. Tulevat muutokset määrittävät myös työelämässä tarvittavia taitoja. Kankainen toteaa, ettei maailmantilanteen nopeissa muutoksissa voida olettaa, että “kaikki osaaminen kerrytettäisiin ennen työuran aloittamista, vaan työn ja sen tekijöiden on kehityttävä muutoksen mukana.”   

 

Kankainen nostaa esille ajatuksen, että työpaikka on oppimisen paikka, niin ammattiin opiskeleville kuin jo työelämässä oleville. Muutoksien edessä työyhteisöt sopeutuvat ja oppivat, myös muutosilanteessa tarvittavia työelämätaitoja. Kirjoituksessaan Kankainen nostaa tulevaisuuden tärkeiksi työelämätaidoiksi ihmistaidot, kuten empatian, vuorovaikutusosaamisen ja kyvyn tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä ja resilienssin eli selviytymiskyvyn. (Mitä ovat tulevaisuuden työelämätaidot 2020-luvulla? | Helsingin yliopisto HY+ (helsinki.fi) 

 

Ammatillisten oppilaitosten henkilöstö tukee opiskelijoita työelämätaitojen noudattamisessa omalla esimerkillään. Tärkeää on pitää kiinni esimerkiksi aikataulujen noudattamisesta ja tilannekohtaisesta käyttäytymisestä. Uudet tilanteet luonnollisesti jännittävät opiskelijaa ja siksi työpaikkaohjaajan ja työyhteisön tuki, kannustus ja ohjaus työelämätaidoissa on ensiarvoisen tärkeää. 

TYKKY hankkeen logot