Keltainen ratas logo 1 osa

Työpaikkaohjaajan on hyvä perehtyä opiskelijan oppimistavoitteisiin ja ohjaustarpeisiin, jotta työtehtävien suunnittelu ja organisointi työelämässä oppimisen aikana toteutuu sovitusti. Tässä oppilaitoksen edustaja on työpaikkaohjaajan tukena. Alla olevista materiaaleista saat tietoa opiskelijan työelämässä oppimisen suunnitteluun liittyen.

Materiaaleihin tutustumisen jälkeen voit halutessasi tehdä osaamismerkin ”Opiskelijan työelämässä oppimisen suunnittelu”. Osaamismerkki on osoitus siitä, että hallitset kyseisen aihealueen tiedon.  

TYKKY hankkeen logot