Opiskelijat kertovat videolla siitä, millaisia työpaikkaohjaajia he haluavat tulevaisuudessa olla. Heidän puheenvuorossaan korostuu esimerkiksi se, että opiskelijalla tulee olla tunne kuuluvuudesta työyhteisöön jo työelämässä oppimisen aikana. Opiskelijat mainitsevat myös sen, miten tärkeää on tietää omat oikeutensa ja velvollisuutensa työpaikalla.

TYKKY hankkeen logot