Sininen ratas logo 2 osaa

Työyhteisön ja työpaikkaohjaajan on hyvä perehtyä työpaikalla järjestettävän koulutuksen säädöksiin ja ohjeisiin, oman alansa ammattitaitovaatimuksiin ja työpaikan edellytyksiin toimia työpaikalla järjestettävän koulutuksen oppimisympäristönä. Tutustu alla oleviin materiaaleihin, joista löydät tietoa.

Materiaaleihin tutustumisen jälkeen voit halutessasi tehdä osaamismerkin ”Opiskelijan osaamisen arviointi”. Osaamismerkki on osoitus siitä, että hallitset kyseisen aihealueen tiedon.  

TYKKY hankkeen logot