Ilmakuva Valkeakosken ammattiopistosta

VAAO

Valkeakosken ammattiopisto (VAAO) on Valkeakoskella, Etelä-Pirkanmaalla toimiva monialainen ammatillinen oppilaitos. VAAOssa opiskelee ammatillisissa perustutkinnoissa noin 1060 opiskelijaa vuosittain. Aikuisten ammatti- ja erikoisammattitutkintojen koulutuksissa sekä muissa lyhytkestoisissa koulutuksissa opiskelee vuosittain noin 250 opiskelijaa. Koulutamme ammattilaisia yli kahteenkymmeneen tutkintoon.  

Koulutussopimukset ja oppisopimukset ovat tärkeitä osaamisen hankkimisen ja osoittamisen väyliä opiskelijoille, ja siten vastavuoroinen, toimiva työelämäyhteistyö on alueellisesti ensisijaisen tärkeää. VAAO palvelee yrityksiä osaamiskartoituksilla, korttikoulutuksilla sekä räätälöidyillä henkilöstökoulutuksilla. Olemme mielellämme kehittämässä yritysten henkilöstön osaamista. Tarjoamme myös alihankintapalveluja esimerkiksi kone- ja tuotantotekniikan alalla sekä teemme erilaisia projektitöitä yhdessä työelämän kanssa. VAAOrekry-sovelluksen kautta yritykset voivat tavoittaa tarvitsemansa osaajat. Työelämäyhteistyön kehittäminen on nostettu yhdeksi VAAOn kehittämisen kärjistä.  

VAAO sijaitsee Valkeakoski Campus -alueella, joka tarjoaa kompaktissa pihapiirissä oppilaitosyhteistyötä Valkeakosken Tietotien lukion ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Opiskelijoilla on halutessaan mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto eli ylioppilastutkinto samanaikaisesti ammatillisen perustutkinnon kanssa. Lisäksi opiskelija voi suorittaa ammattikorkeakouluopintoja ammatillisten opintojen lomassa. Osoituksena laadukkaasta toiminnasta Opetus- ja kulttuuriministeriön palkitsi VAAOn kunniamaininnalla vuoden 2018 laatupalkintokilpailussa.

Yhteyshenkilö:

Maija Gisler, yritys- ja työelämäkoordinaattori
p. 044 4910 129 
maija.gisler(at)vaao.fi