Keltainen ratas logo 3 osaa

Työpaikkaohjaajalla on erilaisia tapoja ja keinoja perehdyttää ja ohjata opiskelijaa työtehtävissä. Monipuoliset ja yksilölliset, opiskelijan ohjaustarpeet huomioivat perehdyttämisen menetelmät tukevat oppimisessa.

Materiaaleihin tutustumisen jälkeen voit halutessasi tehdä osaamismerkin ”Opiskelijan perehdyttäminen ja ohjaaminen työtehtävissä”. Osaamismerkki on osoitus siitä, että hallitset kyseisen aihealueen tiedon.  

TYKKY hankkeen logot