Sininen ratas logo 3 osaa

Joissakin tilanteissa opiskelijan osaamisen arviointi mukautetaan. Tämä on ajankohtaista jos, opiskelija on saanut erityisen tuen päätöksen eikä tukitoimista huolimatta saavuta valtakunnallisesti määriteltyä tyydytyttävän tason osaamista. Työpaikkaohjaajalla on vastuita ja velvollisuuksia opiskelijan mukautetussa osaamisen arvioinnissa suhteessa ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin 

Materiaaleihin tutustumisen jälkeen voit halutessasi tehdä osaamismerkin ”Mukautettu osaamisen arviointi”. Osaamismerkki on osoitus siitä, että hallitset kyseisen aihealueen tiedon.  

TYKKY hankkeen logot