HOKS, henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, laaditaan kaikille ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Opetushallituksen mukaan HOKS on “käytännön työväline opiskelijalle, opettajille ja ohjaajille oppilaitoksessa ja työpaikoilla”. Siihen kirjataan opiskelijan kanssa yhdessä suunniteltu yksilöllinen opiskelupolku. Voidaan siis todeta HOKSin olevan opiskelijalle tärkein prosessi, jossa omia opintojaan voi suunnitella ja yksilöllistää. 

Olemme kysyneet opiskelijoilta heidän näkökulmiaan HOKSista. Kyselyistä selviää, ettei HOKS-prosessi kaikilta osin ole opiskelijalle selkeä, vaan jää usein opiskelijalle kaukaiseksi. Opiskelijat toivat esille, etteivät välttämättä löytäneet syy-yhteyttä HOKS-keskustelujen ja omien opintojen etenemisen välillä. Mitä pitäisi tehdä, jotta opiskelija “hoksaisi” HOKS-prosessin tarkoituksen ja hyödyn hänelle itselleen ja siitä tulisi opiskelijan kehittymistä tukeva työkalu? 

HOKS-videolta opiskelija saa vertaistukea henkilökohtaistamiseen. Videolla opiskelijat kertovat omista prosesseistaan ja siitä, miten prosessi on tehty heidän näköisekseen. Videolla kuulee myös erilaisia opiskelijoiden tarinoita siitä, miten HOKS:n avulla on ratkaistu erilaisia oppimisen haasteita, tuen tarpeita ja löydetty polkuja työelämään.

Havainnollistava, konkreettinen HOKS-puu auttaa opiskelijaa näkemään henkilökohtaistamisen kokonaisuuden. Opiskelijan on silmäiltävissä olevan kokonaiskuvan myötä helpompi valmistautua HOKS-keskusteluun, jossa luodaan hänen opiskelupolkuaan. Puu auttaa myös ymmärtämään koko prosessia. Puun voi jakaa opiskelijoille joko printtinä tai digitaalisesti.

TYKKY hankkeen logot