Erilainen oppija saattaa tarvita työpaikalla erilaista tukea perehdytyksessä ja työtehtävien omaksumisessa kuin opiskelija, jolla ei ole erityisen tuen tarpeita. Täsmätyö on termi kohdennetulle tai räätälöidylle työtehtävälle, joka on suunniteltu varta vasten tietylle tekijälle.

Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat ja osaajat hyötyvät räätälöidyistä työtehtävistä, joissa heidän vahvuutensa pääsevät parhaiten esille. Osatyökykyisyyden sijaan nykyään puhutaan mieluummin täsmätyöstä, sillä täsmätyökyky tarkoittaa kykyä suorittaa täysimääräisesti jokin tietty työtehtävä. Lisää täsmätyö-käsitteestä voi lukea esimerkiksi Kiipulan ammattiopiston kehitysjohtaja Petteri Oran blogikirjoituksesta.

Täsmätyöntekijän työllistäminen

Täsmätyöntekijä työllistetään samalla tavalla, kuin muutkin työttömät työnhakijat.

Kun tarvitset tekijää työlle:

 • ota yhteyttä TE-palveluihin yrittäjän Oma asiointipalvelun kautta tai yrityksen kotikunnan työelämäpalveluihin. Kunnan/kaupungin työelämäpalveluista löytyvät alle 30-vuotiaat työnhakijat.
  Ilmaise halukkuutesi työllistää palkkatuella
 • varmista työelämäpalveluista, että olet yrittäjänä oikeutettu palkkatukeen
  • työllistäessäsi täsmätyöntekijän on mahdollista saada 50 % kaikista palkkakustannuksista TE-toimistosta
  • voit saada myös työolosuhteiden järjestelytukea 18 kuukauden ajan yhteensä 4000 €. Tämän rahan voi käyttää esim. työpaikkaohjaajan palkkakustannuksiin
 • pääsääntöisesti työtä tulee tarjota vähintään 18 h / viikko, jotta palkkatuen ehdot täyttyvät
  • pienemmätkin tuntimäärät ovat mahdollisia, jos työnhakija hakee osa-aikaista työtä
 • mahdollisuus työhönvalmennuspalveluun
  • työllistäessäsi täsmätyöntekijän työelämäpalveluista voi saada työhönvalmentajan ohjausta työntekijälle
  • työhönvalmentaja auttaa työn räätälöinnissä sopivaksi työntekijälle niin, että työ, työntekijä sekä palkka ovat sopivassa suhteessa toisiinsa
  • työhönvalmentaja voi käydä useamman kerran perehdyttämisvaiheessa
  • työhönvalmentaja neuvoo ja opastaa sinua palkkatuen hakemisessa
  • Useampi yritys voi yhdessä palkata työntekijän, jos yhdessä yrityksessä ei ole riittävästi tunteja tarjolla. Yksi yritys hoitaa palkkatuen hakemisen, hoitaa henkilön palkkauksen ja palkanmaksun
   

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla on hyvä koonti taloudellisesta tuesta työnantajalle (linkki aukeaa uuteen sivuun).

Opiskelija kangaspuiden äärellä.