Erityinen työntekijä

Tulevaisuuden työelämä tarvitsee meidän kaikkien työpanosta. Erityisen tuen sivuiltamme löydät neuvoja, tietoja ja vinkkejä täsmätyöntekijöistä.

Ajatuksenamme on antaa kooste tukea tarvitsevista työntekijöistä, jotta täsmätyökykyisten ohjaaminen työpaikalla helpottuu ja tuen tarpeiden ymmärrys lisääntyy. Erityisen tuen -sivuillamme löydätte vastauksia ja voitte miettiä yrityksenne ja työyhteisönne kautta näitä teemoja.

•    Kuka on täsmätyökykyinen? 
•    Kannattaako täsmätyöntekijän palkkaaminen? Jos kyllä, niin miksi?
•    Voimmeko me ottaa työpaikallemme tukea tarvitsevan opiskelijan tai palkata täsmätyökykyisen?
•    Millaisia ajatuksia täsmätyöntekijän palkkaaminen voi herättää työyhteisössä? 
•    Mitä apua ja taloudellista tukea täsmätyökykyistä työllistäessä on mahdollista saada?

Esimerkkejä erityisistä työntekijöistä

Seuraavassa kerromme kuvitteellisin esimerkein erityisistä työntekijöistä. Loppujen lopuksi saatat huomata, että tuen tarpeet ja niiden taustalla olevat syyt ovat hyvin tavallisia. Jokainen meistä on omalla tavallaan erityinen, ja useassa työyhteisössä on jo järjestetty työtehtäviä jokaisen vahvuudet huomioiden.

Santtu, 18-vuotias, toimitilahuoltajaopiskelija

Santtu opiskelee toista vuotta siivousalaa. Työkokemusta ei ole vielä muuten, kuin opintojen aikana harjoitteluista. Santtu ahdistuu usein ihmisjoukkojen keskellä. Vieraiden ihmisten kanssa keskustelu on haastavaa. Työssä vahvuuksia on aikatauluissa pysyminen ja työtaidot ovat muutenkin hyvät.

Mikä tukee Santun työntekoa ja tulevaa työllistymistä?

Vaikka Santtu ei juuri vieraille henkilöille keskustele, on kannustus ja palautteen antaminen hänelle tärkeää. Koska hän jännittää epäonnistumista, Santtu haluaa usein keskustella ennen työn aloittamista ja varmistua, että ymmärsi ohjeet oikein.

Santulle paras aika työskennellä on iltapäivä, joten työ kannattaa suunnitella sen mukaisesti. Santun työtä tukee rauhallinen ympäristö, joten häntä tulee ohjata aikataulujen suunnittelussa. Santtu kykenee parityöskentelyyn ja sitä kannattaa tehdä kiireisempinä ajankohtina ja ruuhkaisimmissa kohteissa.

Ajoittain vaikeampina päivinä Santtu kaipaa enemmän taukoja. Hän haluaa tällöin vetäytyä omaan rauhaan, kuunnella musiikkia ja ottaa vesilasillisen. Tämän jälkeen työt jatkuvat.

Piirroshahmo siivoojasta

Jonna, 20-vuotias, kiinteistönhoitajaopiskelija

Jonna on viimeisen vuoden opiskelija kiinteistöalalta. Jonnalla ei ole työelämässä oppimisen kokemusta. Hän on toiminut työtä harjoitellen oppilaitoksen omissa kohteissa. Jonnalle ajan hahmottaminen ja kellonajat ovat haastavia. Suomen kielen taito on puutteellinen, mutta englannin kieli sujuu hyvin.
Jonna oppii uusia asioita nopeasti. Motivaatio on välillä hukassa ja siksi kannustusta ja positiivista palautetta kannattaa antaa runsaasti ja lempeästi ohjata Jonnaa työtehtävien pariin.

Mikä tukee Jonnan työntekoa ja tulevaa työllistymistä?

Jonna hyötyy pidempiaikaisesta ohjauksesta uudessa työympäristössä ja -tehtävissä. Oikea-aikainen palaute vahvistaa ammatillista itsetuntemusta ja rohkeutta itsenäisempään työntekoon.

Ajanhallinnan haasteet vaativat työtehtävien aikatauluttamista. Jonnaa kannattaa kehottaa kännykän muistutustoimintojen käyttöön, tämä tukee ajan hahmottamista. Oppilaitoksen henkilökunta on opettanut Jonnaa lukujärjestyksen avulla. Tietyt asiat tehdään ennen kahvitaukoa, lounasta ja kotiinpääsyä.

Jonnaa hyödyttää yksinkertaisen, selkeän suomen kielen käyttäminen ohjaustilanteissa. On tärkeää, että varmistetaan aina ohjeiden ymmärtäminen. Sen sijaan, että kysyttäisiin “ymmärsitkö?”, käytetään sanoja “ymmärsitkö? Näytä/kerro, mitä teet.”

Piirroshahmo vihreissä haalareissa punaisen lapion kanssa

Tero, 32-vuotias, lähihoitajaopiskelija

Tero on ammatinvaihtaja. Hän on aiemmin toiminut metallialalla. Elämäntilanne ja uupuminen kuitenkin ajoi hänet työkyvyttömäksi. Ennen uuden kouluttautumista hänellä oli pidempi työttömyysjakso.

Tero on empaattinen ja sosiaalinen. Tämän vuoksi häntä ohjattiin sosiaali- ja terveysalalle. Tero on alusta lähtien halunnut opiskella työtä tekemällä ja tämä on hänelle mahdollistettu. Motivoituminen teoriapainotteiseen opiskeluun on ollut hankalampaa. Työpaikalla oppimisen jaksoilla Tero on saanut myönteistä palautetta asiakkaan kohtaamisesta. Tämä on ollut hyväksi Teron itsetunnolle.

Mikä tukee Teron työntekoa ja tulevaa työllistymistä?

Kannustavan palautteen saaminen ja työyhteisön tuki on ollut Teron opintojen etenemiseksi avainasia. Tero on hyötynyt erityisesti työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta. Oppilaitoksen henkilökunta on käynyt työpaikalla säännöllisesti ja tukenut Teron opintojen edistymisessä ja työssäjaksamisessa. Teron perhetilannetta on huomioitu oppisopimuskoulutuksella ja joustavilla työaikajärjestelyillä. Teron kanssa on sovittu, että erityisesti opintojen loppuvaiheessa tuetaan työllistymismahdollisuuksissa, jotta Tero ei jää yksin siirtymätilanteessa.

Piirroshahmo lähihoitajan asussa, kertakäyttöhanskat käsissä

Laura, 20-vuotias, kokkiopiskelija

Lauralla on fyysisiä rajoitteita. Laura ei ole kotoa juuri kannustettu työelämään, sillä vanhemmat ovat pitäneet hänen työelämään siirtymistä epätodennäköisenä, joten hänellä ei ole työelämästä vielä kokemusta kuin opintojensa kautta.

Laura on aina ollut kiinnostunut ruuanlaitosta. Motivaatio alalla näkyy myös hyvinä työtaitoina ja opintojen edistymisenä.

Mikä tukee Lauran työntekoa ja tulevaa työllistymistä?

Oppilaitoksessa on havaittu, että työturvallisuuteen on erityisesti Lauran kohdalla kiinnitettävä huomiota. Hänen työpisteensä on tarroitettu, jotta Laura tunnistaa oman alueensa. Kun työskentelyalue on tarkoin rajattu, Laura pystyy huolehtimaan hygieniasta sekä työturvallisuudestaan. Ammatilliset apuvälineet esimerkiksi laskutasot, siirreltävät pöydät, tasovaunut helpottavat työn tekemistä ja liikkumista.

Ennen uudessa ympäristössä toimimista Laura tarvitsee yksityiskohtaisen perehdytyksen sekä tilaan että työtehtäviin.

Lauralle on suunniteltu täsmätyöllistymistä. Opintojen aikana työelämässä oppimisen jaksolla Laura sai hyvää palautetta työpaikasta, jossa hänelle suunniteltiin selkeät, omat työtehtävät.  Lauran valmistuessa oppilaitos on tukena työpaikalle siirtymisessä, erityisesti palkkauksen ja työolosuhteiden järjestelytukien tiimoilta. Koska Lauran kohdalla työhön perehdytys on ensiarvoisen tärkeää, oppilaitoksesta ollaan apuna myös valmistumisen jälkeen.

Piirroshahmo kokin essussa ja paistinpannu kädessä
Värikkäitä piirroshahmoja ja puhekuplia
Jokainen meistä oppii ja työskentelee omalla tavallaan. Meillä voi olla paljon erilaista osaamista sekä tuen tarvetta.