Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä - TYRSKY

Ammatillinen koulutus on uudistunut. Uudistus toi mukanaan uusia mahdollisuuksia hyödyntää työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Oppilaitokset pystyvät uudistuksen myötä reagoimaan työelämän tarpeisiin entistä ketterämmin. Lisäksi työelämä on mukana varmistamassa opiskelijan osaamisen laatua.  

Uudistumisen myötä myös työssäoppiminen muuttui työelämän kannalta joustavammaksi koulutussopimukseksi. Osaamista voi nyt kartuttaa hyvin monenlaisilla tavoilla, esimerkiksi osoittamalla aiemmin hankittu osaaminen. 

TYRSKY pyrkii vahvistamaan sekä luomaan uusia kumppanuuksia oppilaitoksien ja työelämän välillä. Opiskelijalle TYRSKY pyrkii tarjoamaan tukea jatkuvan oppimisen nivelvaiheisiin, ja edistämään työelämätaitoja ja tutkinnon saavuttamista.  

TYRSKY-hanketta toteuttaa yhdeksän ammatillista oppilaitosta: SASKY koulutuskuntayhtymä, Valkeakosken ammattiopisto VAAO, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto, Aitoon koulutuskeskus, Varalan urheiluopisto, Ahlman ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredu. 

 

Piirretty kuva partasuisesta miehestä, joka sanoo: Moni luulee, että ammatillisen koulutuksen uudistus lisää opettajan tai työpaikkaohjaajan työkuormaa. Se ei pidä paikkaansa. Työkuorma ei lisäänny, vaan työtä tehdään uudella tavalla.