Vihreä ratas 3

Työpaikka ja oppilaitos pitävät yhteyttä opiskelijan työelämässä oppimisen jakson aikana.

Materiaaleista saat tietoa työpaikkaohjaajan roolista oppilaitosyhteistyössä.

Materiaaleihin tutustumisen jälkeen voit halutessasi tehdä osaamismerkin ”Yhteistyö työpaikan ja oppilaitoksen välillä”. Osaamismerkki on osoitus siitä, että hallitset kyseisen aihealueen tiedon.  

TYKKY hankkeen logot