Yhteinen työelämä, yhteiset käytännöt

Seitsemän alueellista koulutuksenjärjestäjää yhdisti voimansa ja lähti syksyllä 2021 kehittämään työpaikoilla ja oppilaitoksissa tehtävää ohjausta asiakaslähtöisemmäksi ja yhtenäisemmäksi sekä Pirkanmaalla että osin myös Satakunnassa. TYKKY – Työpaikkaohjaus koulutuksen kehittämisen ytimessä -hankkeessa pyrimme siihen, että hankkeen myötä opiskelijan siirtymä työelämään helpottuisi ja jokainen saisi tarvitsemaansa tukea. TYKYn yhteisesti luodussa huoneentaulussa todetaankin ”Yhteisellä tuella yhteiseen työelämään”!

TYKYssä kehitetään toimintamenetelmiä, jotka vahvistavat ohjauksen laatua tuen tarpeessa oleville opiskelijoille. Ammatillisessa koulutuksessa on paljon opiskelijoita, jotka varsinkin erilaisissa koulutuksen nivelvaiheissa tarvitsevat väliaikaista tehostettua tukea, mutta eivät saa erityiseen tukeen oikeuttavaa päätöstä. Tukitoimien tarve on todellinen monelle ja niiden puuttuminen saattaakin olla este työelämässä oppimisen paikan saamiselle tai opintojen loppuun saattamiselle.

TYKKY on syntynyt tarpeesta kehittää ja syventää TYRSKY-hankkeen tavoitteita. Syksyllä 2020 aloittanut kolmivuotinen TYRSKY pyrkii vahvistamaan sekä luomaan uusia kumppanuuksia oppilaitoksen ja työelämän välille. Opiskelijalle TYRSKY pyrkii tarjoamaan tukea jatkuvan oppimisen nivelvaiheisiin, edistämään työelämätaitoja ja tutkinnon saavuttamista.

Työelämässä oppiminen vaatii paneutumista niin opiskelijalta, koulutuksen järjestäjältä kuin opiskelijan vastaanottavalta työpaikalta ja siellä olevalta työpaikkaohjaajalta. Työelämätaitojen kehittäminen, työelämäyhteistyön vahvistaminen, yhtenäistäminen ja tukeminen ovat TYKYn ydinalueita. Odotamme innolla, mitä osaamismerkkien ja pelillisyyden hyödyntäminen tuovat mukanaan.

Onnistumiset näkyviin

Haluamme kohentaa työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ja ohjauksen arvostusta. Toivomme, että TYKKY-hankkeen myötä työelämässä oppimisen paikat lisääntyvät ja näemmekin pienten yritysten yhteistyökumppanuuden tulevaisuudessa merkittävänä. Arjen toimiva työelämäkumppanuus ammatillisen koulutuksen kanssa mahdollistaa moninaiset opintopolut opiskelijalle ja turvaa osaavan työvoiman saatavuutta työelämälle.

Työelämätaitojen kehittäminen, työelämäyhteistyön vahvistaminen, yhtenäistäminen ja tukeminen ovat TYKYn ydinalueita

Teemme blogeja, podcasteja ja videoita onnistumisista ja kiinnostavista tarinoista. Seuraa niitä tyoelamanrajapinta.fi -sivustolla! Ensimmäisenä onnistumisena esittelemme Saskyn Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen graafisen suunnittelun opiskelijan Mari Rauhalan hankkeelle suunnitteleman raikkaan logon.

TYKKY-hankkeessa ovat mukana SASKY koulutuskuntayhtymä, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Varalan Urheiluopisto, Kiipulan ammattiopisto, Aitoon Koulutuskeskus sekä Tampereen seudun ammattiopisto Tredu sekä Tampereen ammattikorkeakoulu. Hankkeen koordinoinnista vastaa SASKY koulutuskuntayhtymä ja sitä rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto ESR. Hanke päättyy 31.8.2023.

Taija Ahonen, TYKKY-hankkeen projektipäällikkö, SASKY koulutuskuntayhtymä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *