Vihreä ratas kokonainen

Työpaikalla järjestettävää koulutusta ohjaa lainsäädäntö. Tutustumalla sivun materiaaleihin saat tietoa huomioitavista asioista työpaikalla järjestettävää koulutusta suunniteltaessa. Perehdyt myös siihen, miten työpaikalla oppimista järjestetään ja kuinka oppilaitoksen kanssa tehdään yhteistyötä.  

Tutustu alla olevien sivujen materiaaleihin. Niissä on tärkeää tietoa siitä, mitä tulee huomioida, kun työpaikka valmistautuu ottamaan opiskelijoita työpaikalla järjestettävään koulutukseen.