Työelämäyhteistyön käsikirja

Uusi ammatillinen koulutus korostaa koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä. Oppilaitosyhteistyön käsikirjasta löydät tietoa mitä kaikkea oppilaitosten ja yritysten välinen yhteistyö voi pitää sisällään. Tiiviillä yhteistyöllä pyritään kehittämään ammatillisen koulutuksen laatua vastaamaan paremmin työelämän tarpeita. Esimerkiksi toimivat oppimisympäristöt, niin oppilaitoksissa kuin työpaikoillakin tukevat tätä tavoitetta. Oppaasta löydät tietoa muun muassa koulutus- ja oppisopimuksesta, työelämäprojekteista sekä koulutuksen tuista.

Mikäli kaipaat lisätietoa yhteistyöstä oppilaitoksen kanssa, voit ottaa suoraan yhteyttä sopivaan tahoon tai jätä yhteydenottopyyntö lomakkeen kautta.