Työpaikkaohjaajan tehtävä on tukea opiskelijan oppimista työpaikalla. 

Yhdessä opiskelijan ja oppilaitoksen kanssa suunnittelet opiskelijan työelämässä oppimista ja perehdytät häntä työpaikan käytänteisiin, työyhteisössä toimimiseen ja työtehtäviin. Työpaikkaohjaajana on myös tärkeää tunnistaa opiskelijan yksilölliset ohjaustarpeet.  

Tutustumalla materiaaleihin saat lisätietoa työelämässä oppimisen käytänteistä ja opiskelijan ohjaamisesta.  

Tutustu alla olevien sivujen materiaaleihin. Niissä on tärkeää tietoa opiskelijan ohjauksesta.