TUKI JA OHJAUS

Keltainen ratas logo

Työpaikkaohjaajan tehtävä on tukea opiskelijan oppimista työpaikalla. 

Yhdessä opiskelijan ja oppilaitoksen kanssa suunnittelet opiskelijan työelämässä oppimista ja perehdytät häntä työpaikan käytänteisiin, työyhteisössä toimimiseen ja työtehtäviin. Työpaikkaohjaajana on myös tärkeää tunnistaa opiskelijan yksilölliset ohjaustarpeet.  

Tutustumalla materiaaleihin saat lisätietoa työelämässä oppimisen käytänteistä ja opiskelijan ohjaamisesta.  

Tutustu alla olevien sivujen materiaaleihin. Niissä on tärkeää tietoa opiskelijan ohjauksesta.

Työelämässä oppimisen suunnittelu

Opiskelijan ohjaaminen työpaikalla toimimiseen

Opiskelijan perehdyttäminen ja ohjaaminen työtehtävässä

TYKKY hankkeen logot