Täsmätyö ja täsmätyöntekijä. Kyseiset termit ovat suhteellisen uusia. Sanat kuvaavat positiivisesti työntekijöitä, joiden työtehtäviä ja -olosuhteita, esimerkiksi työaikaa muotoillaan vastaamaan henkilön osaamista ja työkykyä.

” – Kun työn vaatimukset ovat sopivalla tasolla, kroonisesta sairaudesta tai vammasta huolimatta työkyky ei ole osittainen, vaan täysi. Kyse on siitä, että täsmäytetään työntekijän työkyky ja työtehtävän vaatimukset ja mahdollisuudet. Siksi parempi käsite on täsmätyökykyinen. Se muistuttaa, että kenestäkään meistä ei ole kaikkiin töihin, mutta kaikista on johonkin työhön.” Kari-Pekka Martimo (Ilmarinen) Osittain vai riittävän työkykyinen? – Ilmarinen

Monella alalla on pulaa osaavasta työvoimasta. Keskuskauppakamarin vuonna 2022 tekemän kyselyn mukaan yli 70 % vastanneista kertoi, että työvoimasta on pula. Jopa 73 % vastanneista koki, että työvoiman saatavuuden ongelmat vaikuttavat yrityksen kasvuun ja liiketoiminnan kehittämiseen rajoittavasti. Samassa kyselyssä 54,5 % vastanneista kertoi, että erityisesti tarve on ammatillisen koulutuksen suorittaneista työntekijöistä. (lähde: Osaajakyselyn-tulokset-2022-lokakuu.pdf (kauppakamari.fi) Näiden lukujen pohjalta on helppo todeta, kuinka tärkeää on edistää ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien, myös täsmätyöntekijöiden työllistymistä.

Videolla työnantajien edustajat kertovat, miksi täsmätyökykyisiä kannattaa palkata työtehtäviin. Täsmätyöntekijöistä saattaa löytyä huipputyyppi työyhteisöön!

Täsmätyöntekijöiden työllistyminen lisää työelämän monimuotoisuutta

Työterveyslaitoksen mukaan hyvin johdetuissa työyhteisöissä monimuotoisuus vaikuttaa positiivisesti taloudellisen kannattavuuden lisäksi myös asiakastyytyväisyyteen, uusien asiakasryhmien tavoittamiseen, työpaikan houkuttelevuuteen ja henkilöstötyytyväisyyteen. Monimuotoinen työelämä | Työterveyslaitos (ttl.fi) Täsmätyöntekijän palkkaaminen työyhteisöön voi vapauttaa toisten työntekijöiden työaikaa muihin tehtäviin ja tätä kautta vaikuttaa positiivisesti koettuun työvoimapulaan.

Täsmätyöntekijöiden työllistyessä työyhteisöjen on hyvä huomioida mahdollinen tuen tarve työhön perehtymisessä. Onnistunutta työhön perehtymistä voi edistää esimerkiksi:

  • yksinkertaisilla, selkokielisillä ja/tai kuvallisilla työohjeilla
  • työskentelemällä aluksi työparina
  • perehdyttämällä työtehtäviä vaiheittain. On hyvä edetä helpoimmasta kohti laajempia työkokonaisuuksia.

 

Tärkeää on luoda työyhteisöön ilmapiiri, jossa on mahdollisuus kysyä ja pyytää apua. Avoin ja arvostava vuorovaikutus kaikkien työyhteisön jäsenten välillä vähentää ennakkoluuloja ja väärinymmärryksiä. Erilaisuuden kohtaamiseen liittyvistä ajatuksista kannattaa rohkeasti keskustella työyhteisössä.

Kiipulan ammattiopistosta valmistuneet Joonas Ketola ja Merja Parkkila kertovat videolla työllistymisestään. Heidän viestinsä on selkeä: täsmätyöntekijöitä kannattaa rohkeasti palkata avoimiin työtehtäviin!

Täsmätyöntekijöiden palkkaamiseen on saatavilla taloudellista tukea. Näitä ovat esimerkiksi:

Palkkatuki (TE-palvelut)

  •  Työnantaja, joka palkkaa työttömän työnhakijan, voi saada palkkatukena 50 prosenttia työntekijän palkkakustannuksista.
  • Alentuneesti työkykyisen, täsmätyökykyisen sekä 55 vuotta täyttäneiden työllistämiseen voi saada 70 prosentin palkkatukea työntekijän palkkakuluista.
  •  Palkkatukea myönnetään aina työnhakijan palvelutarpeen mukaan.
  •  Palkkatukea maksetaan myös osa-aikaiseen työhön.

 

Työolosuhteiden järjestelytuki (TE-palvelut)

  •  Työolosuhteiden järjestelytuella voidaan kattaa työntekijän tarvitsemien uusien työvälineiden ja kalusteiden tai työpaikalla tehtävien muutostöiden kustannuksia.
  •  Tuella voidaan myös kattaa ohjausta antavan työntekijän työajan kustannuksia.

 

Kuntakohtaiset työllistämisen tuet

  •  Kuntakohtaiset työllistämisen tuet kannattaa tarkistaa oman kunnan työllisyyspalveluista.
Täsmätyövoimaa palkkatuen avulla
Täsmätyövoimaa palkkatuen avulla

Ammatilliset erityisoppilaitokset tarjoavat työpaikoille koulutusta tukea tarvitsevien ohjaamisen kehittämiseksi. Työpaikkaohjaajakoulutus on hyvä tapa kehittää osaamista. Opiskelijoiden ja täsmätyöntekijöiden ohjaamisessa tulee kiinnittää huomiota samoihin asioihin. Siksi opiskelijoiden ohjaaminen työpaikalla antaa valmiuksia huomioida täsmätyöntekijöitä työyhteisössä. Maksutonta työpaikkaohjaajakoulutusta voit pyytää työpaikallesi esimerkiksi sivustolla olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

Ohjaamiseen liittyvää materiaalia löytyy paljon. Käytännöllistä ja helppolukuista materiaalia ovat esimerkiksi:

Erityinen tuki työpaikalla

Erityisen tuen työkalupakki työpaikkaohjaajalle

Kiipulan työpaikkaohjaajakoulutus (google.com)

WATTI – opas työpaikkaohjaajalle (luovi.fi)

PODCASTIT

Kuuntele podcastit täsmätyöstä. Yhdessä podcastissa hieno kokemus täsmätyöllistymisestä.

TYKKY hankkeen logot