Yhteiset Oppimisympäristöt

Työelämän ja oppilaitosten yhteiset oppimisympäristöt

Työpaikasta oppimisympäristö

Oppimisympäristö voi olla konkreettinen fyysinen paikka, virtuaalinen ympäristö tai vaikka sosiaalinen tilanne, jossa opiskelijan oppiminen tapahtuu. 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat luoneet työelämän kanssa yhteisiä oppimisympäristöjä muun muassa hankkimalla yhteisiä koneita ja laitteita sekä rakentamalla yhteisiä tiloja. Työpaikan oma ympäristö voi myös toimia opiskelijoiden oppimisympäristönä, jonne opiskelijat tulevat ohjaajiensa kanssa tutustumaan ja tekemään käytännön työtehtäviä jo ennen koulutussopimusjaksoja matalalla kynnyksellä. 

Yhteisissä oppimisympäristöissä opiskelijat pääsevät tutustumaan työelämän toimintatapoihin, ajantasaiseen työvälineistöön ja aitoon työympäristöön. Työelämä pääsee lisäämään oman alansa vetovoimaisuutta ja varmistamaan osaavan työvoiman saatavuutta. 

Kun yhteinen oppimisympäristö kiinnostaa, ota yhteyttä suoraan oppilaitokseen tai Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiin tyoelamanrajapinta.fi-sivuston yhteydenottolomakkeen kautta.