Sininen ratas 1

Työpaikkaohjaajalla on erilaisia tapoja ja keinoja antaa palautetta opiskelijan osaamisen kehittymisestä. Tämä tehdään suhteessa tutkinnonperusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Tutustumalla alla oleviin materiaaleihin osaamisesi palautteen antamisesta kasvaa.  

Materiaaleihin tutustumisen jälkeen voit halutessasi tehdä osaamismerkin ”Palautteen antaminen osaamisen kehittymisestä”. Osaamismerkki on osoitus siitä, että hallitset kyseisen aihealueen tiedon.  

TYKKY hankkeen logot