PALAUTE JA ARVIOINTI

Sininen ratas logo

Palaute ohjaa opiskelijan oppimista. On tärkeää, että työpaikkaohjaaja osaa antaa monipuolista ja oppimista edistävää palautetta. Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä, jonka suunnittelussa ja arvioinnissa työpaikkaohjaaja on tärkeässä roolissa. Tämän kokonaisuuden tarkoituksena on antaa tietoa siitä, miten oppimista edistävää palautetta annetaan ja miten opiskelijan osaamista arvioidaan.  

Tutustu alla olevien sivujen materiaaleihin. Niissä on tärkeää tietoa siitä, kuinka oppimista edistävää palautetta annetaan ja mitä asioita tulee huomioida opiskelijan osaamisen arvioinnissa. Toisinaan opiskelijalla on myös oikeus mukautettuun arviointiin. Joko sinä tiedät, mitä se tarkoittaa?

Palautteen antaminen osaamisen kehittymisestä

Osaamisen arviointi

Mukautettu osaamisen arviointi

TYKKY hankkeen logot