TYÖPAIKKAOHJAUS

TYKKY-hankkeen logo

Työelämässä tapahtuva oppiminen ja ohjaus

Työpaikkaohjauksen osion materiaali on tuotettu TYKKY- työpaikkaohjaus koulutuksen kehittämisen ytimessä -hankkeessa (ESR). Toteuttajat: SASKY koulutuskuntayhtymä (hallinnoija), Kiipulan ammattiopisto, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Valkeakosken ammattiopisto VAAO, Aitoon koulutuskeskus, Varalan urheiluopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK. Hankeaika 9/21-8/23.

Hankkeen kehittämistyön tuloksena oivalsimme, että koulutamme tällä hetkellä tulevaisuuden työpaikkaohjaajia. On tärkeää, että jo opintojen aikana opiskelijat saavat valmiuksia toimia tulevaisuudessa työpaikkaohjaajina sekä ymmärtävät työpaikkaohjaajan roolin arvon ja merkityksen.

Työpaikkaohjauksen sivulta saat tietoa ja työkaluja työpaikkaohjaukseen. Ammatilliseen koulutukseen kuuluu vahvasti käytännön työtehtävissä tapahtuva oppiminen. Osa ammattitaitovaatimuksista opitaan työssä ja tutkinnon mukainen osaaminen osoitetaan ja arvioidaan aidoissa työtehtävissä. Työelämässä tapahtuva oppiminen lisää koulutuksen työelämävastaavuutta ja opiskelijan tietoja työelämästä sekä helpottaa siirtymää koulutuksesta työmarkkinoille. Työelämässä oppimisen kautta työnantaja saa ammattitaitoista työvoimaa yrityksen tarpeisiin.  

Työnantaja nimeää työpaikalta henkilön opiskelijan työpaikkaohjaajaksi. Työpaikkaohjaaja on oman alansa ammattilainen, joka tuntee hyvin työpaikan toiminnan ja työkäytännöt.  Työpaikkaohjaajan tehtäviin kuuluvat työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelu, ohjaus ja arviointi yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa. Työpaikkaohjaajan rooli on keskeinen opiskelijan perehdyttämisessä ja työelämästä syntyvän mielikuvan muodostumisessa. Ohjaukseen saa tukea oppilaitoksesta ja työpaikkaohjaaja voi halutessaan osallistua työpaikkaohjaajakoulutukseen.  

Hyvä infopaketti työpaikkaohjaukseen löytyy myös osoitteesta Ohjaan.fi. Työpaikkaohjausasioista voit kysellä myös suoraan oppilaitoksesta tai Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä tyoelamanrajapinta.fi-sivuston yhteydenottolomakkeen kautta.

Työpaikkaohjauksen sivun esittelyvideolla avataan työpaikkaohjauksen sivun kokonaisuutta ja sisältöjä. Katsomalla ohjevideon, liikut sujuvasti työpaikkaohjauksen sisällöstä toiseen.

Työpaikkaohjaajan osaamismerkistö

Osaamismerkit ovat digitaalinen osaamisen osoittamisen tapa. TYKKY-hankkeessa luotiin Perehtynyt työpaikkaohjaaja -osaamismerkki. Alla olevissa videoissa  saat tietoa osaamismerkistä ja kehitetystä työpaikkaohjaajan merkistä sekä sen suorittamisesta.

Perehtyneen työpaikkaohjaajan metamerkki koostuu yhdeksästä pienemmästä mikromerkistä. Kun suoritat kaikki kolme vihreän merkkiperheen mikromerkkiä saat Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmistautumisen -osaamismerkin. Kun suoritat kaikki kolme keltaista mikromerkkiä saat Työelämässä oppimisen tukeminen ja ohjaustilanteessa toimiminen -osaamismerkin. Ja kun suoritat kaikki kolme sinistä mikromerkkiä saat Palautteen antaminen ja osaamisen arviointi -osaamismerkin. Saatuasi kaikki edelliset osaamismerkit, saat automaattisesti Perehtynyt työpaikkaohjaaja -osaamismerkin, jonka voit ylpeänä näyttää ja jakaa muillekin.

Osaamisen voi todentaa myös osaamismerkillä

Osaamismerkit ovat tapa hankkia ja todentaa omaa osaamista. Ne ovat digitaalisia tunnustuksia osaamisestasi. Voit liittää niitä vaikka osaksi CV:täsi tai jakaa työnantajallesi tai yhteistyötahoillesi osoituksena kehittyvästä osaamisestasi.

Oheisella videolla on lyhyesti kerrottu, mistä osaamismerkeissä oikein on kyse.

Työpaikkaohjaajan osaamismerkistö työpaikkaohjaajan osaamisen näkyväksi tekemiseen

Työpaikkaohjaajalla on keskeinen merkitys ammatillisen koulutuksen opiskelijan oppimisen ohjaamisessa ja arvioinnissa. TYKKY-hankkeessa työpaikkaohjaajille on luoto oma osaamismerkistö, jonka avulla osaamista voi hankkia ja saada digitaalisen merkin tai koko merkkiperheen osaamisensa osoituksena.

Oheisella videolla kuulet lisää työpaikkaohjaajan osaamismerkistöstä

TYKKY hankkeen logot