Työelämässä tapahtuva oppiminen ja ohjaus

Työpaikkaohjauksen sivulta saat tietoa ja työkaluja työpaikkaohjaukseen. Tässä osiossa voit tutustua työpaikkaohjauksen suositukseen ja työpaikkaohjauksen osaamismerkistöön. Ammatilliseen koulutukseen kuuluu vahvasti käytännön työtehtävissä tapahtuva oppiminen. Osa ammattitaitovaatimuksista opitaan työssä ja tutkinnon mukainen osaaminen osoitetaan ja arvioidaan aidoissa työtehtävissä. Työelämässä tapahtuva oppiminen lisää koulutuksen työelämävastaavuutta ja opiskelijan tietoja työelämästä sekä helpottaa siirtymää koulutuksesta työmarkkinoille. Työelämässä oppimisen kautta työnantaja saa ammattitaitoista työvoimaa yrityksen tarpeisiin.  

Työnantaja nimeää työpaikalta henkilön opiskelijan työpaikkaohjaajaksi. Työpaikkaohjaaja on oman alansa ammattilainen, joka tuntee hyvin työpaikan toiminnan ja työkäytännöt.  Työpaikkaohjaajan tehtäviin kuuluvat työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelu, ohjaus ja arviointi yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa. Työpaikkaohjaajan rooli on keskeinen opiskelijan perehdyttämisessä ja työelämästä syntyvän mielikuvan muodostumisessa. Ohjaukseen saa tukea oppilaitoksesta ja työpaikkaohjaaja voi halutessaan osallistua työpaikkaohjaajavalmennukseen.  

Työpaikkaohjauksen osion materiaali on tuotettu TYKKY- työpaikkaohjaus koulutuksen kehittämisen ytimessä -hankkeessa (ESR). Toteuttajat: SASKY koulutuskuntayhtymä (hallinnoija), Kiipulan ammattiopisto, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Valkeakosken ammattiopisto VAAO, Aitoon koulutuskeskus, Varalan urheiluopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK. Hankeaika 9/21-8/23.

Hyvä infopaketti työpaikkaohjaukseen löytyy myös osoitteesta Ohjaan.fi Työpaikkaohjausasioista voit kysellä myös suoraan oppilaitoksesta tai Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä tyoelamanrajapinta.fi-sivuston yhteydenottolomakkeen kautta.

Työpaikkaosaajan osaamismerkistö

Perehtyneen työpaikkaohjaajan metamerkki koostuu yhdeksästä pienemmästä mikromerkistä. Kun suoritat kaikki kolme vihreän merkkiperheen mikromerkkiä saat Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmistautumisen -osaamismerkin. Kun suoritat kaikki kolme keltaista mikromerkkiä saat Työelämässä oppimisen tukeminen ja ohjaustilanteessa toimiminen -osaamismerkin. Ja kun suoritat kaikki kolme sinistä mikromerkkiä saat Palautteen antaminen ja osaamisen arviointi -osaamismerkin. Saatuasi kaikki edelliset osaamismerkit, saat automaattisesti Perehtynyt työpaikkaohjaaja -osaamismerkin, jonka voit ylpeänä näyttää ja jakaa muillekin.

Osaamisen voi todentaa myös osaamismerkillä

Osaamismerkit ovat tapa hankkia ja todentaa omaa osaamista. Ne ovat digitaalisia tunnustuksia osaamisestasi. Voit liittää niitä vaikka osaksi CV:täsi tai jakaa työnantajallesi tai yhteistyötahoillesi osoituksena kehittyvästä osaamisestasi.

Oheisella videolla on lyhyesti kerrottu, mistä osaamismerkeissä oikein on kyse.

Työpaikkaohjaajan osaamismerkistö työpaikkaohjaajan osaamisen näkyväksi tekemiseen

Työpaikkaohjaajalla on keskeinen merkitys ammatillisen koulutuksen opiskelijan oppimisen ohjaamisessa ja arvioinnissa. TYKKY-hankkeessa työpaikkaohjaajille on luoto oma osaamismerkistö, jonka avulla osaamista voi hankkia ja saada digitaalisen merkin tai koko merkkiperheen osaamisensa osoituksena.

Oheisella videolla kuulet lisää työpaikkaohjaajan osaamismerkistöstä