kaksi henkilöä keittiöhommissa

Mitä on työpaikkaohjaus?

Moni työelämän edustaja on havainnut, että opiskelijoita tarjotaan työelämässä oppimiseen entistä enemmän ja pitkiksikin ajoiksi. Mistä tämä johtuu? 

Vuonna 2018 toisen asteen koulutuksen lainsäädäntöä uudistettiin. Uudistuksessa työelämän näkökulmaa ja roolia nostettiin vahvasti esille. Tavoitteena oli, että toisen asteen koulutuksen ja työelämän tiivistynyt yhteistyö lisäisi koulutuksen vaikuttavuutta ja vahvistaisi opiskelijoiden työllistymistä. Opiskelija voi siis hankkia osaamista monipuolisin tavoin eri oppimisympäristöissä, jolloin työelämään siirtyminen voi tapahtua aikaisempaa nopeammin. 

 Oppimista tapahtuu käytännön työtehtäviä tehden koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Näiden kesto sovitaan yksilöllisesti. Työpaikka on opiskelijan tärkein oppimisympäristö. Tämän vuoksi työpaikkaohjaajaksi nimetyllä henkilöllä on tärkeä rooli opiskelijan ammatilliseksi osaajaksi kasvamisessa.  

Työpaikkaohjaajan monipuolinen rooli 

Työpaikkaohjaaja ottaa opiskelijan vastaan ja perehdyttää hänet työpaikalla toimimiseen ja työtehtäviin. Opiskelijan tulisi itse osata kertoa työyhteisön jäsenille, mitä asioita hän on työpaikalla harjoittelemassa, mutta työpaikkaohjaaja on tässä tarpeen tullen myös apuna. Työpaikkaohjaaja työskentelee opiskelijan kanssa usein läheisesti ohjaten häntä työtehtävissä. Työpaikkaohjaajan palaute on opiskelijalle ensiarvoisen tärkeää oppimisen kannalta. Työpaikkaohjaaja toimii myös opiskelijan osaamisen arvioijana. Työpaikkaohjaus on siis perehdyttämistä, keskustelua, ohjaamista, motivoimista, palautteen antamista, rinnakkain työskentelyä ja kannustamista.  

 Työpaikkaohjaajan rooli on siis vastuullinen, mutta myös palkitseva. Ohjaan.fi -sivusto on työpaikkaohjauksen teemaan tehty sivusto. Sivustolla todetaan, että työpaikkaohjaajana onnistuu, kun on alansa ammattilainen ja motivoitunut toimimaan ohjaajana. Työpaikkaohjaajan tulee tuntea hyvin työpaikkansa toiminta, työprosessit ja -käytännöt. Tämän lisäksi hänen tulee perehtyä ennen opiskelijan saapumista opiskelijan osaamistavoitteisiin. Työpaikkaohjaajan tulee myös kyetä jakamaan kokemuksiaan, tietojaan ja taitojaan vuorovaikutteisesti. Palkitsevuus tulee siitä, kun havaitsee opiskelijan oppivan ja samalla työpaikkaohjaaja kehittää taitoaan perehdyttää, antaa palautetta ja organisoida työtään. Opiskelija voi tuoda mukanaan myös uusia ajatuksia ja alan uusimpia toimintatapoja työyhteisöön. Parhaassa tapauksessa työpaikkaohjaaja saa olla mukana perehdyttämässä tulevaa työkaveriaan! 

Työpaikkaohjaajana saat tukea oppilaitokselta 

Työpaikkaohjaaja saa tukea tässä roolissa toimimiseen oppilaitoksilta. Mitä kaikkea tämä tuki voi olla? Tuki on yhteistyön yhteistä suunnittelua, yhteydenpitoa, tapaamisia ja jopa oppilaitoksen henkilökunnan jalkautumista työpaikalle. Hyvä tapa saada vahvistusta työpaikkaohjaajan rooliin on osallistua työpaikkaohjaajakoulutukseen, joita jokainen ammatillinen koulutuksen järjestäjä järjestää veloituksetta. Koulutuksia järjestetään eri tavoin: läsnäolototeutuksena, Teamsissa tai itsenäisesti opiskellen. Työpaikka voi halutessaan pyytää koulutuksen järjestäjää myös pitämään koulutuksen juuri heidän työpaikalleen räätälöitynä kokonaisuutena. 

TYKKY-hanke kehittää Pirkanmaan ja Satakunnan alueella työpaikkaohjauksen käytänteitä. Jos yritykselläsi on kysyttävää työpaikkaohjauksesta, me TYKKY-hanketyöntekijät tulemme mielellämme käymään yrityksessämme. Meihin saat yhteyden esimerkiksi Työelämän rajapinta -sivuston yhteydenottolomakkeen kautta. 

Reetta Ersfolk, Kiipulan ammattiopisto, TYKKY-hanke 

Pia Suhonen, Aitoon koulutuskeskus, TYKKY-hanke 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *