Työelämän Rajapinta Palvelut

Maahanmuuttajan integroituminen suomalaiseen työelämään sotealalla 

Maahanmuuttajan työllistymisen nopeuttaminen  

Vikkelästi töihin -hankkeessa kehitämme mallia maahanmuuttajien työllistymisen nopeuttamiseksi. Järjestimme kehittämistyöpajan maahanmuuttajien kanssa töitä tekeville tahoille saadaksemme tietoa mentorointimallia varten. Nostimme esille tapoja helpottaa maahanmuuttajien integroitumistaan suomalaiseen työelämään ja toimme keskusteluun olemassa olevia hyviä käytäntöjä. Kehittämisessä oli mukana hoivakoteja ja kaupungin asiantuntijoita. Myös maahanmuuttajia oli kutsuttu, mutta he olivat estyneitä.

Johtamiskulttuurin muutos mahdollistamassa työvoiman saatavuutta 

Johtamiskulttuurin kokonaisvaltainen muutos nähtiin olennaisena osana siinä, että työvoimaa on saatavilla jatkossakin. Vähemmän hierarkkisen toimintakulttuurin luominen on osa tätä prosessia.  Työpaikalle voidaan luoda yhtenäisyyden kokemuksia vahvistavaa yhteisökulttuuria. Esimerkiksi kotihoito on yksin tehtävää työtä, jolloin työporukan ja johdon läsnäolo työn tekemisen voimavarana on tärkeää. Johtamisen tapa mahdollistaisi osaltaan sen, että työntekijällä on enemmän väyliä vaikuttaa omaan työhönsä. 

Kulttuurierot vaikuttavat paljon siihen, miten keskustelemme, siedämmekö hiljaisuutta, millainen on tapamme ilmaista vaikkapa kohteliaisuutta tai miten otamme puheenvuoron. Olemme kaikki erilaisia, joten tämä mahdollistaa vuorovaikutusta yleisesti. Kohtaamisen merkitys on suuri, tarvitsemme tietoa ja taitoa kohdata. Moni väärinkäsitys voi jäädä syntymättä ja asiasta keskustelun ohella voi selvitä muita tärkeitä työn sujumiseen liittyviä haasteita tai tarpeita. Inhimillinen kiinnostus toista ihmistä kohtaan voi selättää monta hankalalta tuntuvaa tilannetta. 

Työyhteisön valmentaminen vastaanottamaan maahanmuuttajataustainen työntekijä 

Kokonaisvaltaisen valmentamisen avulla voimme auttaa sekä maahanmuuttajataustaista että työyhteisöä sopeutumaan paremmin. Työyhteisössä voimme miettiä, onko käytännöissä ja palveluissa kohtia, joita sujuvoitamme, selkeytämme tai helpotamme. Suomalaisen työelämän pelisääntöjen sanoittaminen on myös merkityksellistä. Asioita voidaan kirjata selkeästi näkyville, jolloin ne palvelevat myös opiskelijoita.  

Pitkän perehdytyksen avulla voimme varmistaa, että työntekijä pärjää työssään. Työpaikalle voidaan nimetä henkilö, jolla on tieto talossa olevista harjoittelijoista ja perehtyjistä. Lisäksi työpaikan oma selkeä suunnitelma ja toteutumisen dokumentointi helpottavat seurantaa sekä tarvittaessa asioihin palaamista.  

Tiimeissä olevat tukihenkilöt ovat suurena apuna eteen tulevissa tilanteissa. Ohjaaja tukisi asioihin tarttumista ja puheeksi ottamista. Toisinaan työpaikka ei sovellu työntekijälle tai kielitaito ei riitä, tällöin tukihenkilön tarjoama tuki sekä ohjaus on erittäin tärkeää ja auttaa maahanmuuttajaa uudessa nivelvaiheessa eteenpäin. 

Suomen kielen tuki työyhteisössä 

Kielitaidon merkitys todella tärkeä. Vaikka kielitaito olisikin jo kohtuullisen hyvällä tasolla, substanssikielitaidon merkitys ja vaihtelevuus saattaa silti yllättää. Esimerkiksi kotihoidossa yksin asiakkaita kohdatessa tämä asia korostuu. Tarvetta teknologisesti älykkäille työvälineille on, vaikka niitä jo hyödynnetäänkin. Tampereella on käytössä puheentunnistuksella kirjaaminen. Kotihoidossa on toiminnanohjaus- ja asiakastietojärjestelmä Hilkka. Henkilökohtainen kielituki on kallista, mutta Suomi toisena kielenä -opettaja voi toimia myös työyhteisön kieli- ja kulttuuritulkkina. Selkeäkielisyyteen ohjeistaminen niin työpaikalla yleisesti kuin työpaikkaohjaajille on hyvä apu. Selkeä kieli ja rohkeasti annetut selkeät ohjeet auttavat kaikkia. Tavoitteena on saada sekä yksilö sisälle työelämään että koko työyhteisö toimimaan! 

Taija Ahonen/SASKY koulutuskuntayhtymä, Vikkelästi töihin -hanke  ESR-hanketta koordinoi TAMK, mukana on myös Spring house Oy

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *