Kansainvälinen benchmarking voi parhaimmillaan tarjota mahdollisuuksia monipuoliseen vertaiskehittämiseen ja vähintäänkin kokemusten sekä hyvien käytänteiden jakamiseen.  

TYKKY-hankkeessa kartoitettiin kumppanioppilaitosten kv-verkostoja ja käynnissä olevia työelämäyhteistyön hankkeita. Tavoitteena oli jakaa Euroopan eri maissa tehtyjä työelämäyhteistyön käytänteitä ja muotoja.  

Kv-benchmarking toteutettiin käytännössä kahden tapahtuman muodossa: ZoomEvent verkossa ja Eye on TAMK Tampereella keväällä 2023. Tapahtumien eteneminen sekä palaute ja päätelmät esitellään oheisessa videossa.

Kv-benchmarking kansallisessa hankkeessa: 

Edellyttää sitoutumista ja osallistumista sekä hankkeen omilta toimijoilta että kv-kumppaneilta ja uskallusta jakaa osaamistaan myös vieraalla kielellä kansainvälisessä kontekstissa. Partnereiden etsiminen on iso työ, joka kannattaa. Aiemmat hyvät verkostot ja kontaktit helpottavat. 

Tarjoaa uusia kumppanuuksia, hyvien käytäntöjen jakamista, oppimista ja jakamista yli koulutusasterajojen, mahdollisuuksia oppia sisällöllisesti sekä vahvistaa omia avaintaitoja: kv-toiminta, kielitaito, oman osaamisen ”tuotteistaminen” ja jakaminen. 

TYKKY hankkeen logot