Kategoriat
Blogi

Todellista arjen kumppanuutta

Niemen Tehtaiden www.niementehtaat.fi  yhteistyö SASKY koulutuskuntayhtymän kanssa on loistoesimerkki työelämän ja ammatillisen oppilaitoksen molempia tahoja tehokkaasti hyödyttävästä arjen kumppanuudesta.

Niemen Tehtaat Oy on perustettu jo vuonna 1898, jolloin sen päätuotteina olivat erilaiset puuesineet, kuten napit, leikkikalut ja lasten huonekalut. Nyt, yli 120 vuotta myöhemmin, yritys on laajentunut kolmen yrityksen kokonaisuudeksi. Niemen Tehtaat Oy Suomi tekee levytuotteita ja massiivipuutuotteita, Niemen Tehtaat Vietnam Ltd puutarhakalusteita ja koriste-esineitä ja Tallinnassa puolestaan toimii sohvatehdas Niemi Sofa OÜ. Yritysryhmään kuuluu myös kolme huonekaluliikettä Suomessa.

Niemen Tehtaat Oy:lla on toimipisteet Sastamalan Vammalassa ja Suodenniemellä, jossa yritys työllistää tällä hetkellä noin 45 henkilöä. Tehtailla suunnitellaan ja valmistetaan asiakaslähtöisesti päiväkoti-, hoiva- ja toimistokalusteita sekä yhä enenevässä määrin myös laivakalusteita. Sastamalaan sijoittuu myös Saskyn kanssa tehtävä yhteistyö, jonka peruspilarina on yhteinen oppimisympäristö.
Yhdessä hankittavalla koneella Saskyn puuteollisuuden opiskelijat pääsevät harjoittelemaan todellisilla Niemen Tehtaiden työkappaleilla, jolloin työelämä ja sen tarpeet ovat vahvasti opinnoissa mukana alusta lähtien. Niemen Tehtailta saadaan lisäksi yksi henkilö kouluttamaan ja ohjaamaan opiskelijoiden harjoittelua uudella koneella.

Saskylle ja sen opiskelijoille yhteistyö tuo käyttöön uuden, alan viimeisintä huippua olevan laitteen, joka varmasti motivoi ja innostaa nuoria hakeutumaan vilkkaasti puuteollisuuden opintoihin. Opiskelijat pääsevät suoraan yhteyteen työelämän kanssa ja tutustuvat kattavasti alaan ja sen laatuvaatimuksiin. Tämä sujuvoittaa siirtymää koulutuksesta työelämään, kun työelämä on mukana arjessa jo koulutuksen aikana.
Niemen Tehtaat iloitsee mahdollisuudesta päästä yhdessä Saskyn kanssa kehittämään puualan koulutusta ja varmistamaan tulevaisuuden osaajien saatavuutta työmarkkinoilla.

”Me olemme yrityksenä kasvu-uralla ja meille on erittäin tärkeää turvata alan osaamisen kehittäminen myös tulevaisuudessa”, sanoo toimitusjohtaja Panu Niemi. Niemi kertoo yhteistyön olevan askel kohti Saksassa hyviä oppimistuloksia tuottanutta mallia, jossa opiskelijat menevät jo opintojensa aikana töihin tehtaisiin. ”Meillä Suomessa on vielä liikaa vallalla ajattelua, että ensin on koulu, sitten mennään töihin”, Panu Niemi kritisoi. ”Opiskelijoilla on paljon enemmän valmiuksia siirtyä sujuvasti työelämään, kun he ovat päässeet siihen kunnolla mukaan jo opintojen aikana.”

Tällaista työelämän ja oppilaitosten arjen kumppanuutta TYRSKY-hanke pyrkii edistämään. Yhteistyön avulla työelämä pääsee mukaan kehittämään koulutusta, varmistaa osaavan työvoiman saatavuuden myös tulevaisuudessa ja sitouttaa opiskelijoita yritykseen jo opintojen aikana.

#työelämä #yhteistyö #kumppanuus #niementehtaat #byniemi #sasky #koulutuskuntayhtymä

Jaana Koivisto
Projektipäällikkö
TYRSKY – Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä

Lisätietoja:
Panu Niemi, toimitusjohtaja, Niemen Tehtaat Oy 

Antti Lahti, Kuntayhtymäjohtaja, SASKY koulutuskuntayhtymä

www.niementehtaat.fi  www.sasky.fi
www.byniemi.fi

Kategoriat
Tuoreimmat uutiset

TYRSKY toivoo yrityksiltä aktiivista osallistumista!

”Oppilaitosyhteistyö hyödyttää yrityksiä monin tavoin: uusien osaajien täsmäkoulutuksen lisäksi apua voi saada esimerkiksi nykyisen henkilöstön täydennyskoulutukseen tai vaikkapa tuotekehitykseen. Toimivien palveluiden kehittämiseksi tarvitsemme luonnollisesti mahdollisimman paljon tietoa yritysten todellisista tarpeista” sanoo TYRSKY-hankkeen projektipäällikkö Jaana Koivisto SASKY koulutuskuntayhtymästä sanoo Pirkanmaan Yrittäjien jutussa. 

Lue koko juttu: https://www.yrittajat.fi/pirkanmaan-yrittajat/a/uutiset/648100-tyrskyten-kohti-ammatillisen-koulutuksen-ja-tyoelaman-toimivaa-yhteistyota

Kuva projektipäällikkö Jaana Koivistosta.

Kuva projektipäällikkö Jaana Koivistosta. 

Kategoriat
Blogi

Kehittämishankkeiden laaja-alainen työ opiskelijoiden hyväksi

Piirretty kuva käsistä, jotka kättelevät. Käsiin on piirretty sanoja kuten 'co-operate' 'connect' ja 'communicate'.'

Maailmaan mahtuu hankkeita joka lähtöön – niin myös oppilaitosmaailmaan. Opetusta tuotetaan eri opetusasteilla, joten mikä onkaan parempi ympäristö kehittää toimintaa. 

Suomessa on oppivelvollisuus, joka tulee tänä vuonna laajenemaan. Tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Nivelvaiheita on useita, kun opiskelija liikkuu koulutuspolulla eteenpäin kohti seuraavia etappeja. Se miten siirtymät ja tiedon kulku siirtymien aikana toimii, on oma haasteensa.

Muun muassa tähän haasteeseen on tartuttu TASSU-hankkeessa, joka käynnistyi alkuvuodesta 2021. Hankkeessa käsitellään nivelvaiheiden kehittämistä, johon kuuluu siirtymät eri opetusasteilta seuraaville. Tavoitteena on kehittää hakeutumista, uraohjausta, jatko-opintojen ohjausta, erityisen tuen tarpeen opiskelijoiden huomioimista, osaamisen tunnistamista ja sanoittamista unohtamatta. 

Hankkeessa kehitetään myös opintojen aikaista ohjausta sekä jatko-ohjauksen valtakunnallisia toimintamalleja ja prosesseja. Näissä paneudutaan opinto-ohjauksen kehittämiseen, HOKS-prosesseihin, ohjaajien osaamiseen, digitaalisten välineiden ja palveluiden kehittämiseen sekä ohjaustietoisuuden taitoihin ja opetushenkilöstön ohjausosaamisen mallin kehittämiseen.

Tavoitteenahan on, että opiskelija saa kouluttautumismatkallaan parhaat mahdolliset eväät työelämään siirtymistä varten. Sitä tukee muun muassa kaikki yllä mainittu työ, jota ohjaus- ja opetushenkilöstö opiskelijan matkalla tekee. Tämän vuoksi on tärkeää, että näitä prosesseja kehitetään mahdollisimman toimiviksi niin opiskelijaa kuin myös oppilaitosten henkilöstöä ajatellen.

Yhteistyössä on voimaa

Isojen asioiden kehittäminen yksin olisi todella raskasta ja työlästä. Tästä syystä hankeverkostot ovat erittäin tärkeitä kokonaisuuksia hankkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Verkostoihin voi kuulua monia eri osapuolia, esimerkiksi osatoteuttajia, yhteistyökumppaneita, yrityksiä ja muita hankkeita. Yhteistyössä ja yhdessä kehittämisessä on voimaa, kun asioita mietitään, ideoidaan ja suunnitellaan yhdessä.

Kuten alussa mainitsin, maailmaan mahtuu hankkeita joka lähtöön ja niitä on tehty ja toteutettu jo vähintään kymmenien vuosien ajan. Usein hankkeet liittyvät jollain lailla toisiinsa tai niillä on jonkin verran yhtymäpintaa. Tämä kannattaa ehdottomasti hyödyntää ja benchmarkata aiemmin toimineita hankkeita ja niiden tuloksia. Omassa organisaatiossa tai osatoteuttajan organisaatiossa on melko varmasti aiemmin toteutettu hanke tai hankkeita, joissa on materiaalia mitä omassa hankkeessa voi hyödyntää.

Yhtenä mahdollisuutena on tehdä yhteistyötä toisen samaan aikaan käynnissä olevan hankkeen kanssa. Mikäli hankkeilla on samansuuntaisia tavoitteita ja toiminnan muotoja, kannattaa ehdottomasti tehdä yhteistyötä. Näin asiantuntijaverkosto laajenee ja hyviä käytäntöjä päästään hyödyntämään puolin ja toisin. Tästä hyvänä esimerkkinä on TYRSKY- ja TASSU-hankkeiden suunnitelma hyödyntää verkostojen osaamista molempia hankkeita ajatellen. Moniammatillinen ja -alainen yhteistyö luo hyvän pohjan onnistuneelle tekemiselle.      

 

Osaavat luovat maailmoja yhdessä tehden.”

Sanna Nylund hankekoordinaattori, SASKY koulutuskuntayhtymä

Kategoriat
Blogi

TYRSKYn kumppanuuskuukausi Ammattiopisto Luovissa

Vuosia ammatillisena erityisopettaja Ammattiopisto Luovissa toimiessani olen tehnyt työelämän kanssa paljon yhteistyötä. Luokkahuonelähtöinen opetus ei ole ammatillisissa aineissa kovinkaan pitkäaikainen järjestely. Monella opiskelijalla pulpetti-ihottuma ja paikoillaan oleminen ei luonnistu ja kännykkä kaivetaan helposti esiin. Opetustilanteiden käytäntöön vieminen, tekemällä oppiminen on ollut parasta ja opettavaisinta nuortemme kanssa.

Työelämän yhteistyökumppaneita, jotka ovat avanneet ovensa yhteistyölle kanssamme on aina löytynyt mukavasti. Olemme saaneet harjaantua heidän tiloissaan työelämän pelisääntöihin, toimitiloissa liikkumisesta ja äänenkäytöstä alkaen. Kohteissa on ihan oikeita asiakkaita, joiden kanssa työskentelemme omissa ammatillisissa työtehtävissämme.  Ammatillisten tehtävien tekeminen erilaisissa asiakaskohteissa on muistuttanut meitä henkilökuntaa myös siitä, miten paljon muuttuvia tilanteita on edessämme ja kysymyksiä mitä emme ole vielä edes muistaneet käydä läpi. Muutos on jatkuvaa ja meidän on hyvä pysyä siinä mukana. 

Minulle ei siis lopulta ollut kovinkaan iso muutos vaihtaa opetustehtävästä hanketyöhön. TYRSKY-hankkeen tavoitteet tukevat juuri samoja asioita, joita olen jo opetustehtävässä toimiessani havainnut.

Ammattiopisto Luovin tavoitteissa on tuoda vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden näkökulmaa esiin. 

Työelämässä tapahtuvan oppimisen onnistuminen vaatii paljon suunnittelua ja yhteistyötä oppilaitoksen ja työelämän kanssa. Työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kohtaamisessa ja ohjaamisessa edistää onnistuneita kokemuksia kaikkien osapuolten kannalta. Uuteen ammattiin ensi askeleita ottavalla on tärkeää kokea olevansa osa vastavuoroista kumppanuutta. Tavoitteena on työelämälähtöinen osaamisen hankkiminen ja työllistyminen.

Luottamus ja Maine-tutkimus antoi Luoville erinomaiset tulokset työelämän kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Alueellisesti Luovi Tampere on selviytynyt mainiosti, mutta työelämäkumppanimme toivovat meiltä vieläkin aktiivisempaa yhteydenottamista. Yleistä kuulemista ja lähestymistä toivotaan työelämän suunnalta. Me TYRSKY-hankkeessa olemme siis todella ajankohtaisten asioiden äärellä.

Tavoitteenamme hankkeessa on lisätä työelämän tietoisuutta ammatillisesta koulutuksesta, osaamisestamme sekä yhteistyön mahdollisuuksista. Olen tutustunut oppilaitoksellamme eri alojen perustutkintoryhmiin ja heidän erilaisiin oppimisympäristöihinsä. Meille on tavallaan käynyt hyvä tuuri, kun olemme päätyneet tilojemme kanssa keskelle suurkaupunkia, vanhaan pienteollisuustaloon ja ikään kun räätälöineet ”oppilaitoksen täsmätilat” sinne. Tämä on ollut oikea valinta, koska olemme lähteneet verkostoitumaan nopeasti työelämän kanssa, etsimään toimivia oppimisympäristöjä ja tekemään yhteistyötä työpaikkojen kanssa. 

Vaikka täsmätyö on sanana uudehko, töiden pilkkominen ja työtehtävien räätälöinti on meille tuttua. Täsmätyö on mahdollisuus ja erittäin toivottukin tapa jalkauttaa kohderyhmämme opiskelijat oikeisiin työtehtäviin ja työpaikkoihin. Näitä taitoja pääsemme harjoittamaan lukuisissa oppimisympäristöissämme.  Liiketoiminnan perustutkintoryhmän oppimisympäristönä toimii muun muassa City-Market Pirkkala. Kaupanalan työtehtävien ja työelämätaitojen oppi vahvistuu oikeassa työpaikassa, jossa tulemme nähdyksi ja tietoisuus osaamisestamme laajenee. 

Nyt on aika vaihtaa ajatuksia ja antaa ideoiden virrata. Näistä hetkistä on usean verkostotoimijan kanssa saatu mahtavia ideoita, ei niistä kaikista ole jatkoon, mutta osasta kyllä. Eihän hanke olekaan se itsetarkoitus vaan se mitä saadaan tuloksina jäämään ja juurtumaan meidän avuksemme ja tueksemme hankkeen jälkeen. Käydään kahvilla ja verkostoidutaan vaikka sitten virtuaalisesti.

Jaana Koskinen, Ammattiopisto Luovin Hankepäällikkö TYRSKY-hankkeessa