Kategoriat
Blogi

Koronan aikana opiskelusta

Kun korona alkoi levitä maailmaan  2020 vuoden alussa, olin perheeni kanssa ehtinyt tulla juuri Espanjasta.  Koronan alkuaikoina en osannut ottaa sitä niin vakavasti ja ajattelin, että se on nopeasti ohi. Ei ollut, se paheni siitä ja kohta se oli maailman laajuinen pandemia. Siitä sitten alkoi rajoitukset ja kohta oltiin kotona etäopiskelussa. Jouduin 2020 keväällä keskeyttämään työharjoittelun Kirpputori Tarinassa Tampereella. Kaikki jotakuta pystyttiin ohjeistettiin sulkemaan ovensa siihen asti, että korona lientyisi. Ulkona liikkuminen oli onneksi  sallittua.  

Kun joutui olemaan enimmäkseen kotona ja vapaa aikaa oli enemmän, tuli käytyä useammin lenkillä ja ylipäätään ulkona. Sinä aikana tuli myös luettua hyvin paljon. Sitten kun korona alkoi jonkin verran laantua vuoden 2020 lopulla ja 2021 alkupuolella tuli maskipakko/suositukset ja muistutus, että on hyvä pitää turvavälit ja huolehtia siitä, ettei mene kipeänä kouluun tai töihin.

Koulutehtäviä ja rasti tehtäviä sai tehtyä hyvälle mallille. Koulu oli aluksi vaikeaa, koska piti opetella Meet-ohjelmia ja tehdä tehtävät itsenäisesti, sekä opetella paremmin käyttämään ohjelmia, missä tehtävät tehtiin. Korona-aikana oli aika epävarmaa saako työharjoittelu paikkaa vai ei ja mistä sen saa. 

2020 kesä oli toisaalta pitkäveteinen, koska ei päästy lähtemään minnekään ja Suomessakin oli rajoitettu matkailua. Ainoa paikka muistaakseni mihin oli ihan sallittua mennä oli mökille. Kesällä tuli vietettyä paljon aikaa rannalla. 

Nyt korona on lientynyt ja rajoituksia on alettu hellittämään ja ihmiset on saanut rokotukset ja maskipakkoa ollaan alettu hellittää. 

Korona vuosi on ollut rankka, haastava ja väsyttävä.

Claudia, TYRSKY-viestinnän opiskelijaryhmästä

(Toim. huom. teksti on kirjoitettu kesällä 2021 ennen uusimpia rajoituksia. Seuraa oman alueesi pandemiatyöryhmän tiedotusta saadaksesi ajankohtaisen tiedon suosituksista.)

Kategoriat
Blogi

”Älä vaan käytä sanaa hanke”

TYRSKY -hankkeen tavoite on kehittää työelämäyhteistyöhön liittyviä yhdenmukaisia palveluita ja prosesseja ekosysteemiajattelulla. Kaikki osallistuvat osapuolet sekä tuottavat lisäarvoa että saavat lisäarvoa hankkeen tavoitteisiin liittyvien toiminnallisten kokonaisuuksien kautta. Kehittämistoiminnan osapuolina toimivat ammatillisten oppilaitoksien ja erityisoppilaitoksien henkilöstöä ja opiskelijoita, yrityksiä, yrittäjäjärjestöjä- ja yhteisöjä sekä muita osaamisen kehittämisen kumppanuuksiin liittyviä toimijoita. Että mitä että? Och samma på finska? Lienee hyvä hetki kaivaa naftaliinista hankejargon – suomi – hankejargon.

Kehittämistyössä törmää vähintään viikoittain kehotukseen välttää pelkoa ja inhoa Pirkanmaalla nostattavaa sanaa ”hanke”. (Pelkoa ja inhoa se tosin nostattaa muuallakin, mutta koska TYRSKY toimii Pirkanmaan alueella, pyrin kitkemään syitä kauhuun ensisijaisesti omalla tontillani.)

Hankkeista sanotaan usein, että taas kerran yritetään keksiä pyörä uudelleen. Harmi, jos kokemus on tämä. Hankkeiden tarkoitus ei nimittäin koskaan ole keksiä pyörää uudelleen, pikemminkin pohtia, missä yhteyksissä pyörää ei ole vielä keksitty kokeilla käyttää. Joskus saman pyörän kyytiin mahtuu useampi kuin yksi asia. Joskus pyörää tarvitaan pyörittämään useampia ratas. Joskus pyörästä on hyvä kertoa laajemmalle joukolle, jotta sitä osataan hyödyntää.

Hankkeet ovat saaneet aikaan paljon hyvää. Hanketoiminnan ansiosta on kehitetty esimerkiksi kiusaamiseen puuttumisen malleja, uudenlaisia tapoja opiskella verkossa ja kokemusasiantuntijuuteen perustuvaa yrittäjämäistä toimintaa. Näillä malleilla on valtavasti merkitystä niille, joita teemat koskettavat. Hankkeiden tavoite on aina tarjota kohderyhmälleen jotakin hyödyllistä, helpottavaa ja arvokasta. Sen arvon on tunnuttava ja näyttävä käytännössä, ei vain paperilla.

Kokeillaanpa siis uudelleen. TYRSKY -hankkeen tavoitteena on koota pirkanmaalaisia ammatillista koulutusta järjestäviä tahoja yhteen yritysten ja työnantajien sekä opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Tavoitteena on yhdessä kehittää palveluita ja polkuja (esim. oppi- ja koulutussopimuskoulutusten polut) sellaisiksi, että ne hyödyttäisivät kaikkia osapuolia ja olisivat helpommin hahmotettavissa kuin nykyään.

Esimerkiksi aiemman osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvä tieto ei ole vielä tavoittanut kaikkia TYRSKYn kohderyhmiä. Osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella voidaan tarkoittaa vaikka sitä, että pitkään omaishoitajana toiminut ihminen voi saada pelkästään työssään kertyneen osaamisen kautta valmiin osatutkinnon. Samoin voi toimia harrastustoiminnan, vapaaehtoistyön tai muun toiminnan kautta hankitun osaamisen kanssa. Helppoa, vai mitä?

Yhtenä TYRSKYn tärkeänä tavoitteena on tarkastella ja kehittää toimintaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden näkökulmasta. Käytän sanaa henkilö, enkä opiskelija, sillä erityisen tuen tarvitsijoita on myös työelämässä ja ihmisissä, jotka vasta miettivät koulutukseen hakeutumista tai osaamisen osoittamista. Erityisen tuen huomioinnista on hyötyä jokaiselle. Esimerkiksi selkokieli palvelee meitä kaikkia riippumatta siitä, onko meillä virallisesti katsottu olevan erityisen tuen tarve.

Oma tavoitteeni tyrskyläisenä on ensisijaisesti lisätä tietoa, jotta ihmisillä olisi mahdollisimman hyvät mahdollisuudet kehittää osaamistaan, hyödyntää jo hankittua osaamista ja tehdä toimivaa yhteistyötä kaikissa työelämän vaiheissa. Oppiminen siirtyy yhä enemmän työelämään, mikä voi aiheuttaa erilaisia haasteita. Näiden haasteiden selättämisavuksi on kehitetty TYRSKY.

Metti Vuosku, TYRSKY -hankkeen tiedottaja, 

SASKY koulutuskuntayhtymä

Kategoriat
Tuoreimmat uutiset

Terveisiä Ahlmanin erityisopettajalta

“Jokaisella oppijalla on omat vahvuutensa ja näiden varaan on tärkeää lähteä luomaan oppimisen polkua. Yleensä avoin keskustelu tiimin kanssa omista haasteista auttaa muita ymmärtämään tilannetta ja helpottaa myös omaa olotilaa. Tiimiläiset voivat näin ollen antaa omalta osaltaan tukea. Ei olekaan huonoja ja ongelmallisia oppijoita, vaan oppijoita haasteineen. Oppijoita tukemalla ja vahvuuksiin keskittymällä voidaan saavuttua loistavia lopputuloksia! ” kirjoittaa Ahlmanin erityisopettaja Anne-Mari Wivolin. Lue koko blogi alla olevan linkin kautta.

Erityisopettajan blogi – Anne-Mari Wivolin – Ahlman

Kategoriat
Blogi

Rajapintoihin tutustumassa

TYRSKY – Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä. 

Aihe, johon olen tutustunut muutaman kuukauden ajan. 

Hanke on tätä päivää, sillä siinä käsitellään rehellistä työtä, suunnittelua, ideointia ja todellista kehittämistä muuttuneen ammatillisen koulutuksen kentällä. Hankkeessa mukana on suuri joukko asiantuntijoita yhteistyön molemmin puolin ja yhteen hiileen puhaltavat niin oppilaitokset, kuin työelämä.  

Itse pääsin opiskelijana mukaan hankkeeseen vuoden alusta. Eräänlaisena asiantuntijaopiskelijana voisin todeta, että kyky muovautua muuttuvassa maailmassa on hankkeen ydintarkoitus. Omalta osaltani uskallan sanoa yrittäneeni ja olevani täysillä mukana. Tällä hetkellä opiskelen sote-alalla, kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluiden erikoisammattitutkintoa Tredussa. Työssäoppimispaikkana on VAAOn työelämäpalvelut. Miten mainio tilaisuus ja aitiopaikka tutustua kahteen vetovoimaiseen oppilaitokseen Pirkanmaalla! 

Kuinka päädyin tälle polulle? Taustani ei ole sote-alalta, lähes päinvastoin, olen insinööri. Vuodet kansainvälisen konepajayhtiön palveluksessa olivat opettavaisia ja antoisia. Eteeni avautui tilaisuus kehittää ja kehittyä, johon päätin tarttua. Aiempaan ammattiin liittyvän ammatillisen jatkokoulutuksen ja yrittäjyyden kautta päädyin nykyiseen eli opiskeluun ja työhön työvalmentajaopiskelijana VAAOssa. Väliin mahtuu myös kurkistus opettajan työhön. Haasteellinen viime vuosi ammatillisen ohjaajan roolissa kauneudenhoitoalalla. Ihaillen ja nöyränä kiitän kaikkia Suomen ammatillisen koulutuksen opettajia ja ohjaajia. Teidän arvokas työnne on luonut hyvän pohjan meille opiskelijoille ja sille, kuinka työskentelemme tulevaisuuden työelämän pelikentillä.   

Mikä ajaa vielä “viittä vaille 5-kymppisen”, muuttumaan, kehittämään ja kehittymään? No, tietysti se työelämä. Omalle urapolulleni olen saanut tukea ja ohjausta kattavasti eri asiantuntijatahoilta. Suomessa mahdollisuudet kouluttautua ja opiskella ihan “valtion oppilaitoksissa” ovat suoraan sanoen erinomaiset. Opiskellessani ensimmäistä ammattia 90-luvulla pelkistä tutkinnonosien suorittamisesta ei puhuttu. Opinnot etenivät ja niitä suunniteltiin kohtuullisen kaavamaisesti, yleensä sinne kolmivuotiseen loppuunsa asti. Joustavaa ja erityisen upeaa on, että nykyisin on toisin. Osatutkinto on loistava alku täydennettäväksi työelämässä, sekä nuorelle että kaltaiselleni, hiukan kypsemmälle opiskelijalle.  

TYRSKYn tapaiset hankkeet ovat erinomainen tapa kehittää jo muuten hyvin toimivaa ja tuloksia tuottavaa ammatillista koulutusta. Paikallaan polkemalla ja sammalta keräämällä ei ammatillinen koulutus kehity. On kuitenkin selvää, että tarvitaan hanke- ja projektiorientoitunut joukko, joka aidosti saa aikaan. Muutos voisikin tulevaisuudessa olla sitä, että nykyinen täysin toimiva muovautuu analysoiden ja kokeillen sen hetkiseen työhön. Tiedon kuuluu kulkea puolin ja toisin, opiskelijoita ja työelämää tarvitaan, sillä ilman toista ei peli pyöri. 

Työelämä on laaja käsite. Nykyaikainen opiskelija ei enää välttämättä ajattele olevansa valmistumisensa jälkeen samassa työssä eläkeikään saakka. Työelämä käsitteenä pitää sisällään myös taukoa varsinaisesta suorittamisesta ja tekemisestä. Siinä missä toinen päättää syventää osaamistaan opiskelemalla lisää, toinen voi vetäytyä henkilökohtaisista syistä esimerkiksi auttamaan ja tukemaan läheistään. Heillä kummallakin on mahdollisuus edetä eteenpäin ja palata monipuolisen ura- ja koulutussuunnittelun sekä opintojen jälkeen työelämään. Työelämä muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Sen tarpeet toisaalla monipuolistuvat, toisaalla täsmentyvät. TYRSKYn tavoitteena on kehittäen saattaa yhteen työvoima ja työ. Työelämää kuunnellen, koulutusta kehittäen vastata aidosti tarpeeseen. 

Tätä kaikkea mielestäni TYRSKY on ja pitää sisällään. Olen kiitollinen ja innostunut päästessäni tämän loistavan asiantuntijajoukon mukaan, yhdessä TYRSKYilemään. 

TYRSKYn jälkeen on työvoimaa! 

Päivi Tikka, työvalmentajaopiskelija

Koulutus, Tekniikan alat, Palvelualat, VAAO 

Kategoriat
Blogi

Terveisiä Varalan urheiluopiston nuorilta yrittäjiltä

Me olemme Varalan urheiluopiston liikuntaneuvojaopiskelijoita Aili, Emilia ja Po. Meitä yhdistää se, että olemme kaikki valinneet liikunnan palvelutuotannon osaamisalan ja sitä kautta perustimme yhdessä yrityksen nimeltä uMove NY. Olemme rekisteröineet yrityksemme Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan, jossa perustetaan lukuvuoden, lukukauden tai kalenterivuoden ajaksi oikealla rahalla toimiva NY-yritys. Ohjelman aikana käydään läpi yrityksen kaikki vaiheet perustamisesta yrityksen lopettamiseen. Ohjelman tarkoituksena on työelämätaitojen, yrittäjämäisen asenteen ja aktiivisen toimintatavan oppiminen. Oma NY-yritys tuo motivaatiota ja hyvän harjoitusalustan erilaisten taitojen oppimiselle. 

uMove tarjoaa liikunnallista lastenhoitopalvelua ja liikuntaneuvontaa tai kaikkea, mitä meiltä uskaltaa toivoa. Olemme mm. olleet pyörälenkki seurana, ohjanneet ulkona pienryhmiä, pitäneet ravinto- ja liikuntaneuvonta luennon, tehneet kehonkoostumusmittauksia ja liikkumis- ja aktivoimissuunnitelmia. 

Meidän yhteinen projektimme alkoi vuoden vaihteen jälkeen. Ensin kaikilla oli oma liikeidea ja ajatus lähteä perustamaan oma yritys. Pienen juttutuokion jälkeen tulimme siihen tulokseen, että yhdistämme liikeideamme ja lähdemme perustamaan yhteistä kokonaisuutta. Nyt olemme suorittaneet kuuden viikon työharjoittelun omassa yrityksessämme. Tähän aikaan on mahtunut paljon uuden oppimista: Miten yrityksessä toimitaan? Miten se ylipäätään perustetaan? Miten markkinoidaan? Mitä dokumentteja tarvitaan? … 

Parasta tässä on ollut se, että saadaan tehdä melkein mitä halutaan. Pienellä riskillä kokeilla, millaista on yrittäjyys. Liikuntataustamme ovat erilaiset keskenään, joten pystymme yhdistämään osaamistamme monipuolisesti ja tuomaan uMovelle paljon erilaista tarjontaa.

Aili, Emilia ja Po, Varalan urheiluopiston liikuntaneuvojaopiskelijat ja uMove NY-yrittäjät

Kategoriat
Tuoreimmat uutiset

Onko yrityksessäsi tarpeita kehittää henkilöstön osaamista?

Kuva opiskelijoista hommissa

Tarvitsetko osaavaa ja sitoutunutta työvoimaa? Etsitkö kumppania kehittämisprojekteihin? Onko yritystoimintasi muuttumassa olennaisesti ja kaipaat apuja muutoksen hallintaan? Tule kuulemaan SASKY koulutuskuntayhtymän TYRSKY-hankkeen esittelyä koulutuksen antamista mahdollisuuksista yrityksille sekä Aiko Academyn Rekry-, Täsmä- ja MuutosKoulutuksista. Luvassa tietoa myös turvallisuuskoulutuksista ja erilaisista korttikoulutuksista! Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Kehitys-Parkki Oy:n kanssa. Teams-etätapahtuma järjestetään keskiviikkona 2.6. klo 8:30-9:15 

Ilmoittautumiset 1.6. mennessä jari.pihlajamaki@kehitysparkki.fi 

Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislomake sähköpostiin. 

Tervetuloa mukaan! 

Kategoriat
Blogi

Keskiössä asiakkaan toive

Kurkista, kokeile, kouluttaudu-infopäivät kutsuu hoiva- ja hyvinvointialasta kiinnostuneita ihmisiä tutustumaan erilaisiin mahdollisuuksiin. Keväällä 2021 järjestetään vielä yksi infotilaisuus, johon ovat tervetulleita kaikki, joilla on pienikin kiinnostus alaa kohtaan.

Kurkista, kokeile, kouluttaudu-infopäivät ovat valmennuksellisia tapaamisia, joissa esitellään hoiva- ja hyvinvointialan mahdollisuuksien kirjoa. Monesti mielikuva alasta on yksipuolinen, eikä anna todellista kuvaa työn mahdollisuuksista. Alalle hakeutumiseen liittyy pelkoja ja turhautumista pitkiin opintoihin. Infopäivissä myytti pitkistä koulutusjaksoista kuitenkin kumotaan. Sote-alalle on nimittäin nykyään mahdollista päästä myös ilman sote-alan tutkintoa. Opiskella voi hyvin työn ohessa, vaikka tutkinnonosa kerrallaan.

Osa paikallisista työnantajayrityksistä on jo ymmärtänyt hyvin, että pienelläkin pääsee alkuun, ja osaamista voi kartuttaa työtä tekemällä. Myös pelkällä osatutkinnolla voi päästä työhön kiinni. Osatutkintojen suorittaminen työn ohessa on nykyään yleistä, eikä vaadi samanlaista luentosalissa istumista kuin ennen.

Haluamme infoissa kertoa mitä kaikkia koulutusmahdollisuuksia on ja edistää sitä kautta alalle työllistymistä. Monesti työnhakijoilla voi olla kokemusta hoiva- tai hoitotyöstä esimerkiksi omaishoitajuuden tai perhekuvioiden kautta. Omaa arjessa kehittynyttä osaamista ei aina tule tunnistaneeksi.

Haluamme tuoda mahdollisimman monipuolisesti esiin sote-alan aitoja sisältöjä. Se ei ole pelkkää hoivaa, vaan siihen sisältyy ohjausta, kohtaamistyötä ja yhteisöllisiä toimintoja. KKK-infopäivät toteutetaan Osaamo-hankkeen, Tredun ja Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen yhteistyönä.

Infopäivissä on muutamia yhteiskunnallisesti vastuullisia yrityksiä mukana esittäytymässä ja kertomassa arjestaan ja avustavista työtehtävistään.

Alalle on hyvin kirjavia vai moninaisia polkuja. Joillekin voi muotoutua koulutussopimus, oppisopimus työpaikalla, joillekin paras tapa on aloittaa työkokeilulla ja siirtyä sitä kautta työhön. Työkokeiluissa on tukena valmentaja ja ryhmän tuki.

Joskus kiinnostus alalle valkenee sitä mukaa kun eri mahdollisuuksiin päästään kurkistamaan. Meidän tehtävänämme on olla tukemassa sitä polkua, joka asiakkaalle parhaiten sopii. Sekin on ihan ok, että asiakas päätyykin siihen, että ala ei ole itselle sopiva, sillä uraohjausta myös uuteen suuntaan on tarjolla.

Sote-alalla urapolku voi lähteä hyvin moneen suuntaan. Voi esimerkiksi suuntautua kasvatus- ja ohjausalalle tai lähteä jatkamaan opiskeluja tulevaisuudessa esimerkiksi sairaanhoitajaksi tai kuntoutuksen ohjaajaksi AMK-opintoihin.

Sotealalla on myös tulevaisuudessa aivan varmasti töitä. Työpaikkoja on tarjolla kasvava määrä ja laaja valikoima. Sotealan työt ovat sisällöiltään merkityksellisiä, työ on inhimillistä ja tärkeää. Sen saa nähdä joka päivä.

Myös työnantajia on hyvin monenlaisia. Suuria, pieniä, toiminnallisia, hoivaavia, mielenterveyteen keskittyviä, vanhuspalveluihin keskittyneitä, erilaisia asumispalveluita, lasten ja nuorten palveluihin keskittyneitä. 

Sote-alalla koskaan ei tiedä mitä tuleva työpäivä tuo tullessaan. Tylsää ei ainakaan tule.

 

Ulla Lukkari, Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut

Lilli Tolvila, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Kategoriat
Blogi

Tervetuloa TYRSKYyn!

Vuorovaikutus, saavutettavuus, luottamus. Rohkeus, uskallus uudistua ja uudistaa yhdessä. Suuria sanoja, ja suuria toiveita. Nämä kaikki tärkeät sanat löytyvät TYRSKY-hankkeen toimijoiden yhteisestä huoneentaulusta. Kaikkien hanketoimijoiden yhteiset arvot kerättiin tähän huoneentauluun hankkeen alkutaipaleella, kun yhteistä TYRSKY-matkaa aloitettiin. Sillä mitään kestävää ei voi rakentaa tekemättä ensin pohjaksi vahvoja perustuksia. Yhteiset arvot ja vahva halu yhteistyöhön ovat TYRSKY-toiminnan perustukset, joiden päälle voimme rakentaa kaiken sen, mistä haaveilemme.

TYRSKYssä on mukana yhdeksän osatoteuttajaa, yhdeksän pirkanmaalaista ammatillista oppilaitosta. Kolmivuotisen taipaleemme tavoitteet ovat kunnianhimoiset, mutta suhtaudumme niiden toteutumiseen luottavaisen innokkaasti. Olemmehan tässä yhdessä isona tiiminä ja meillä on ympärillämme iso verkosto meitä tukemassa ja meidän kanssamme tätä työtä tekemässä.

Ammatillinen koulutus on käynyt läpi suuren uudistuksen, jonka ajatuksia oppilaitoksissa on otettu käytäntöön nyt parin vuoden ajan. Osa työelämästä on ollut mukana tässä heti alusta lähtien, mutta suurelle osalle yrityksiä ja työpaikkoja koulutuksen uudet mahdollisuudet ovat vielä tuntemattomia. TYRSKY-hankkeen tärkeimpänä tehtävänä onkin levittää tietoa työelämään ja tarjota yhä useammalle yritykselle mahdollisuutta kumppanuusyhteistyölle oppilaitosten kanssa. Ja mennä vielä sitäkin pidemmälle; tarjota jokaiselle pirkanmaalaiselle yritykselle helppo yhden luukun väylä, jonka kautta ottaa ammatillisiin oppilaitoksiin yhteyttä. Koskee se yhteydenotto sitten olemassa olevan henkilökunnan täydennyskoulutustarpeita tai toiveita saada opiskelijoita yritykseen töihin tai vaikkapa tekemään yrityksen kanssa kiinnostavaa kehittämisprojektia. Me haluamme tehdä tämän yhteydenoton yrityksille mahdollisimman helpoksi ja yksinkertaiseksi.

Meillä Tyrskyilijöillä on muitakin tärkeitä tavoitteita. Pyrimme muun muassa yhdenmukaistamaan oppilaitostemme työelämän palveluprosesseja, kehittämään työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamista, innostamaan ihmisiä jatkuvaan oppimiseen ja ennen kaikkea muodostamaan pirkanmaalaisen osaamisen kehittämisen ekosysteemin. Tämä ekosysteemi on verkosto, jonka tehtävänä on olla apuna koulutuksen jatkuvassa kehittämisessä työelämän tarpeiden mukaisesti.

TYRSKY on olemassa yrityksiä varten, työelämää varten. Mutta myös opiskelijoille, ohjaajille ja muille koulutuksen ja työelämän rajapinnassa toimiville.
Mukaan tyrskyilemään pääset vaikka ensin selaamalla näitä tyoelamanrajapinta.fi-nettisivuja ja tutustumalla siihen mitä kaikkea ammatillisella koulutuksella on sinulle tarjota. Täällä blogissa tulemme kertomaan esimerkkejä rohkeista onnistumisista ja esittelemään erilaisia uratarinoita. Kannattaa myös katsoa videoitamme ja osallistua tapahtumiimme, joita löydät tapahtumakalenterista.

Tervetuloa mukaan TYRSKY-matkalle!

Jaana Koivisto, projektipäällikkö