Työelämän Rajapinta Palvelut

”Älä vaan käytä sanaa hanke”

TYRSKY -hankkeen tavoite on kehittää työelämäyhteistyöhön liittyviä yhdenmukaisia palveluita ja prosesseja ekosysteemiajattelulla. Kaikki osallistuvat osapuolet sekä tuottavat lisäarvoa että saavat lisäarvoa hankkeen tavoitteisiin liittyvien toiminnallisten kokonaisuuksien kautta. Kehittämistoiminnan osapuolina toimivat ammatillisten oppilaitoksien ja erityisoppilaitoksien henkilöstöä ja opiskelijoita, yrityksiä, yrittäjäjärjestöjä- ja yhteisöjä sekä muita osaamisen kehittämisen kumppanuuksiin liittyviä toimijoita. Että mitä että? Och samma på finska? Lienee hyvä hetki kaivaa naftaliinista hankejargon – suomi – hankejargon.

Kehittämistyössä törmää vähintään viikoittain kehotukseen välttää pelkoa ja inhoa Pirkanmaalla nostattavaa sanaa ”hanke”. (Pelkoa ja inhoa se tosin nostattaa muuallakin, mutta koska TYRSKY toimii Pirkanmaan alueella, pyrin kitkemään syitä kauhuun ensisijaisesti omalla tontillani.)

Hankkeista sanotaan usein, että taas kerran yritetään keksiä pyörä uudelleen. Harmi, jos kokemus on tämä. Hankkeiden tarkoitus ei nimittäin koskaan ole keksiä pyörää uudelleen, pikemminkin pohtia, missä yhteyksissä pyörää ei ole vielä keksitty kokeilla käyttää. Joskus saman pyörän kyytiin mahtuu useampi kuin yksi asia. Joskus pyörää tarvitaan pyörittämään useampia ratas. Joskus pyörästä on hyvä kertoa laajemmalle joukolle, jotta sitä osataan hyödyntää.

Hankkeet ovat saaneet aikaan paljon hyvää. Hanketoiminnan ansiosta on kehitetty esimerkiksi kiusaamiseen puuttumisen malleja, uudenlaisia tapoja opiskella verkossa ja kokemusasiantuntijuuteen perustuvaa yrittäjämäistä toimintaa. Näillä malleilla on valtavasti merkitystä niille, joita teemat koskettavat. Hankkeiden tavoite on aina tarjota kohderyhmälleen jotakin hyödyllistä, helpottavaa ja arvokasta. Sen arvon on tunnuttava ja näyttävä käytännössä, ei vain paperilla.

Kokeillaanpa siis uudelleen. TYRSKY -hankkeen tavoitteena on koota pirkanmaalaisia ammatillista koulutusta järjestäviä tahoja yhteen yritysten ja työnantajien sekä opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Tavoitteena on yhdessä kehittää palveluita ja polkuja (esim. oppi- ja koulutussopimuskoulutusten polut) sellaisiksi, että ne hyödyttäisivät kaikkia osapuolia ja olisivat helpommin hahmotettavissa kuin nykyään.

Esimerkiksi aiemman osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvä tieto ei ole vielä tavoittanut kaikkia TYRSKYn kohderyhmiä. Osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella voidaan tarkoittaa vaikka sitä, että pitkään omaishoitajana toiminut ihminen voi saada pelkästään työssään kertyneen osaamisen kautta valmiin osatutkinnon. Samoin voi toimia harrastustoiminnan, vapaaehtoistyön tai muun toiminnan kautta hankitun osaamisen kanssa. Helppoa, vai mitä?

Yhtenä TYRSKYn tärkeänä tavoitteena on tarkastella ja kehittää toimintaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden näkökulmasta. Käytän sanaa henkilö, enkä opiskelija, sillä erityisen tuen tarvitsijoita on myös työelämässä ja ihmisissä, jotka vasta miettivät koulutukseen hakeutumista tai osaamisen osoittamista. Erityisen tuen huomioinnista on hyötyä jokaiselle. Esimerkiksi selkokieli palvelee meitä kaikkia riippumatta siitä, onko meillä virallisesti katsottu olevan erityisen tuen tarve.

Oma tavoitteeni tyrskyläisenä on ensisijaisesti lisätä tietoa, jotta ihmisillä olisi mahdollisimman hyvät mahdollisuudet kehittää osaamistaan, hyödyntää jo hankittua osaamista ja tehdä toimivaa yhteistyötä kaikissa työelämän vaiheissa. Oppiminen siirtyy yhä enemmän työelämään, mikä voi aiheuttaa erilaisia haasteita. Näiden haasteiden selättämisavuksi on kehitetty TYRSKY.

Metti Vuosku, TYRSKY -hankkeen tiedottaja,  SASKY koulutuskuntayhtymä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *